Організація і технологія будівельних робіт. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Будівництво закритого трубчатого дренажу

ДренажМетодичні поради

Закритий трубчатий дренаж має значні переваги перед відкритим.

При будівництві трубчатого дренажу використовують трубки із різних матеріалів. Слід звернути увагу, від чого залежить цей вибір та основні властивості матеріалу, способи і технологію будівництва закритого дренажу та склад робочих операцій.

Важливим моментом є вибір техніки та механізмів для будівництва. Особливості будівництва дренажу взимку.

 

 

Подробнее...

Будівництво гідротехнічних споруд

ГідроузелМетодичні поради

Будівництво гідровузлів і окремих великих споруд відрізняється від лінійних об'єктів необхідністю виконувати і взаємно погоджувати комплекс різних видів робіт, зосереджених в одному місці, а також вирішувати проблеми, зв'язані з веденням робіт на водотоках, у руслах рік, при високому рівні ґрунтових вод і ін.

 

Подробнее...

Будівництво споруд в руслах річок

ГідроузлиМетодичні поради

Будівництво споруд  на водотоках вимагає вирішення завдань, позв'язаних із пропуском будівельних витрат.

Треба знати, що таке розрахункові будівельні витрати і як вони встановлюються, існуючі способи пропуску будівельних витрат (поза руслами рік, при по секційному зведенні споруд, через постійні споруди гідровузлів) і умови їхнього застосування.

Проведення робіт ускладнюється необхідністю виконувати осушення котлованів різними способами: відкритим водовідливом, водозниженням, вакуумним чи электроосмотичним.

Подробнее...

Будівництво гребель з місцевих матеріалів

Греблі з місцевих матеріалівМетодичні поради

Будівництво земляних насипних гребель і дамб потребує повної ув’язки робіт по розробці ґрунту в кар’єрах, транспортних операцій та технології укладки ґрунту в тіло споруди в відповідності з заданими вимогами.

Необхідно звернути увагу на підготовку основи для насип, а також підготовку кар’єрів і послідуючу рекультивацію площ, що відводились для кар’єрів. 

 

Подробнее...

Намивні ґрунтові греблі і дамби

Намивні гребліМетодичні поради

Одним із способів будівництва ґрунтових гребель та дамб є їх намив з допомогою засобів гідромеханізації.

При вивченні даного питання слід звернути увагу на те, які бувають греблі, способи їх намиву, особливості кожного способу, технічні засоби, які використовуються для таких робіт.

 

 

 

Подробнее...

Котловани під гідротехнічні споруди і насосні станції

Насосна станціяМетодичні поради

Котлован – це тимчасова профільна виїмка для влаштування підстав, фундаментів та розміщення підземних частин споруд з послідуючою засипкою вільних частин(пазух).

Для освоєння цієї теми слід вивчити, як визначаються розміри котлованів і їх зв'язок з ґрунтовими умовами, способи розробки ґрунту в котлованах, визначення їх об’ємів,  способи осушення котлованів, метод відкритого водовідливу, метод зниження рівня ґрунтових вод, типи і види обладнання, що при цьому використовують, розрахунок кількості насосів та голкофільтрувальних установок.

 

 

Подробнее...

Будівництво гідротехнічних споруд і насосних станцій з монолітного бетону

ГТСМетодичні поради

Зведення гідротехнічних споруд з монолітного   залізобетону пов’язано з виконанням цілого ряду спеціалізованих будівельних процесів, починаючи від  земляних робіт при ритті котлованів і закінчуючи монтажними й опоряджувальними роботами.

При вивченні даної теми слід звернути увагу на  технологію виконання бетонних робіт, визначення потоку бетону , розрізування споруди на конструктивні та будівельні блоки, вибір будівельної техніки та засобів механізації.

 

Подробнее...

Будівництво збірних споруд на зрошувальних та осушувальних системах

Методичні поради

Будівництво мілких гідротехнічних споруд на гідромеліоративних системах ведуть зі збірного залізобетону.

При вивченні даного розділу необхідно освоїти особливості будівельного процесу, транспортних  операцій, складування виробів, схеми проведення монтажу, вибору обладнання, способів з’єднання деталей.

 

 

 

Подробнее...

Будівництво споруд способом опускних колодязів

Методичні поради

Метод  опускних колодязів має певні особливості, які слід враховувати при його використанні.

Необхідно знати його суть, умови  застосування, з яких будівельних процесів він складається, переваги і недоліки.

 

 

 

 

Подробнее...

Будівництво підземних частин споруд методом “стіна у ґрунті”

Методичні поради

Основою методу “стіна у ґрунті” є заповнення глибоких траншей матеріалами з заданими властивостями. Цей метод  застосовують для   створення протифільтраційних екранів в основі ГТС з метою зменшення притоку ґрунтових вод до котлованів та устрою підземних частин НС.

При вивченні даного питання необхідно звернути увагу якими машинами та механізмами проводять такі роботи та їх технологічну послідовність.

 

Подробнее...

Планувальні роботи

Методичні поради

Успішне використання зрошуваних чи осушуваних земель, можливе тільки при  підготовці поверхні полів з урахуванням вимог землеробства і нормальної експлуатації сільськогосподарських машин.

Необхідно мати повне  уявлення про вимоги, що пред’являються  до спланованих поверхонь полів,  способах  капітального  та експлуатаційного планування,  засобів  механізації при виконанні планувальних робіт.

 

 

 

Подробнее...

Ремонтні роботи, очистка каналів та трубчатого дренажу

Методичні поради

В ході експлуатації гідромеліоративні споруди та системи зношуються, заростають та замулюються. Для підтримання їх в робочому стані проводяться ремонтні роботи.

Слід вивчити види та склад цих робіт, строки проведення, організацію та джерела фінансування, способи визначення об’ємів, способи проведення та види техніки, що використовується.

 

 

 

 

Подробнее...

Культуртехнічні роботи

Методичні поради

Культуртехнічні роботи - це комплекс процесів на меліорованих землях для їх сільськогосподарського освоєння і доведення до рівня орних земель.

При вивченні цього питання слід уяснити склад та види таких робіт, необхідність, строки виконання, хто повинен виконувати ці роботи, способи їх проведення, яка техніка використовується і як вона підбирається, та методи комплексної механізації робіт при освоєнні земель.

 

 

Подробнее...

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.