Технологія будівництва насосної станції зрошуваної ділянки

Основні положення організації і технології будівельних робіт

Організацыя будівництваОрганізація і технологія будівельного виробництва повинна забезпечувати цілеспрямованість організаційних, технічних і технологічних рішень і заходів на виконання зобов'язань по контрактах на будівництво об'єктів (введення їх в дію з необхідною якістю і в обумовлені терміни) при дотриманні виробничо-господарських, економічних та інших інтересів учасників будівництва.
 
 Виконанню робіт на об'єктах повинен передувати комплекс заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва, що забезпечують можливість здійснення будівництва у відповідності з умовами підрядних контрактів і взаємозв'язану діяльність усіх його учасників.
 
Підготовка будівельного виробництва включає загальну організаційно-технічну підготовку, підготовку до будівництва об'єкта, підготовку будівельної організації і підготовку будівельно-монтажних робіт.

Подробнее...

Вимоги до складу та оформлення проекту

Складання генплануПроект “Технологія будівництва насосної станції зрошуваної ділянки“ повинен мати пояснювальну записку та графічну частину.
 
Пояснювальна записка складається з титульної сторінки, завдання на проектування та розрахункової схеми, змісту, вступу, основної (розрахункової) частини, заключної частини та списка використаної літератури.
 
У пояснювальній записці, на підставі завдання на проектування, необхідно розробити технологію будівництва насосної станції зрошуваної ділянки, розрахувати об’єми робіт, підібрати необхідні будівельні машини та механізми, вибрати схеми їх робочих рухів, визначити продуктивність будівельних машин та розрахувати терміни виконання робіт.

Подробнее...

Вихідні дані для виконання проекту

Зрошувальні системиВ курсовому проекті та розрахунково-графічній роботі необхідно розробити проект проведення робіт для будівництва підземної та надземної частин насосної станції.

 

 

 

 

 

 

Вихідні дані (приклад)

Подробнее...

Технологія будівництва насосної станції

БульдозерБудівництво насосної станції проводиться методом відкритого котловану. Котлован - це тимчасова відкрита профільна виїмка для устрою підземної частини споруди з послідуючою засипкою його вільних частин (пазух).

Розміри котловану залежать від розмірів підземної частини споруди і визначаються умовами проведення робіт і їх безпекою виконання.

Технологія будівництва насосної станції передбачає такий склад основних робіт:

1.Підготовчі роботи.

2.Зняття рослинного шару ґрунту та складування його в тимчасові відвали.

Подробнее...

Визначення розмірів котловану і об’ємів земляних робіт

КотлованШирина котловану по дну знаходиться за формулою


, м
 

де

В - ширина підземної частини насосної станції в осях, м;
а - будівельний запас, який забезпечує безпечне виконання робіт в котловані насосної станції(з врахуванням вимог охорони праці) -(1- 1,5м);
а1 - ширина монтажної зони -(4-6м) ;

Подробнее...

Баланс ґрунтових мас насосної станції

Даланс грунтових масБаланс ґрунтових мас - це проектний документ, що встановлює співвідношення між об’ємами виїмок та насипів і такий порядок розподілу ґрунту, при якому виключаються довільна укладка його у відвал або якісний насип та багаторазове переміщення.

 

 

 

 

Подробнее...

Вибір землерийної техніки

Вибір бульдозераВиди та кількість машин для виконання земляних робіт визначає склад операцій, при будівництві насосної станції об’єми  та строки виконання робіт.
 
Виконання земляних робіт при будівництві насосної станції передбачає такий склад операцій:
 
1.Підготовчі роботи (бульдозер).
 
2.Зняття рослинного шару ґрунту та складування його в тимчасові відвали (бульдозер).
 
3.Розробка мінерального ґрунту в котловані НС та складування його в  тимчасові відвали (екскаватор).
 
4. Розробка мінерального ґрунту в котловані НС, навантаження його на транспортні засоби та транспортування для укладки в полотно дороги (екскаватор, автосамоскид).

Подробнее...

Вибір бульдозера

Вибір бульдозера для земляних робітВ гідромеліоративному будівництві для кожного виду земляних робіт підбирають бульдозер відповідної потужності.

На легких ґрунтах для дрібних і не зосереджених робіт використовують бульдозери середньої потужності на гусеничних тракторах типу ДТ-75, Т-74, Т-100, Т-130.

Віддаль, на яку допускається переміщення ґрунту цими бульдозерами, становить 50-75 м.

При використанні потужних бульдозерів допускається віддаль 100 м і більше.

Виходячи з цих міркувань можна прийняти бульдозер середньої потужності ДЗ-42П на гусеничному тракторі ДТ-75(приклад).

Подробнее...

Вибір екскаватора

Розробка грунту драглайномПри виборі екскаватора для розробки ґрунту в котловані необхідно  враховувати  ґрунтові умови, схеми виконання робіт та розташування відвалів ґрунту, високу його продуктивність і найбільш можливу економічність.

Виходячи з даних міркувань і враховуючи особливості об’єкту будівництва та незначні об’єми робіт приймаємо екскаватор з робочим обладнанням драглайн.

В основі вибору марки екскаватору лежить відповідність його технічних характеристик  параметрам розробки котловану. В даному випадку можливі три схеми розробки котловану:

 

Подробнее...

Вибір автотранспорту для транспортування ґрунту та розрахунок його кількості при спільній роботі з екскаватором

Автосамосвал ВольвоЗайвий мінеральний ґрунт з котловану НС   згідно проекту буде вивезено для укладання в полотно дороги на встановлену відстань.

Для цього необхідно підібрати транспортні засоби та визначити їх кількість.

Число ковшів, що загружаються екскаватором в кузов автосамоскиду знаходимо за формулою:

 , шт.        

Подробнее...

Вибір техніки для дозволоження і ущільнення ґрунту в пазухах котловану

Ущільнення грунтуДля дозволоження ґрунту, під час ущільнення, на об’єкт будівництва необхідно доставляти воду.

В зв’язку з віддаленістю будівництва від населених пунктів слід передбачити доставку води технікою, яка б дозволяла використовувати доставлену воду, як для дозволоження ґрунту так і для питних та технічних  потреб, а також короткочасного її зберігання.

Ущільнення ґрунту з мінімальними витратами енергії може бути досягнуто при певній вологості ґрунту, яку називають оптимальною.

 

Подробнее...

Основні положення контролю якості земляних робіт

Контроль щільності грунтуКонтроль якості  земляних робіт за складом виконаних операцій визначається видом та призначенням земляних споруд.
 
Його виконують в три етапи: вхідний, операційний та заключний.
 
Вхідний контроль включає перевірку технічної документації, яка визначає висотне та   планове розташування земляних споруд, дані гідрогеологічних пошуків та випробувань ґрунтів, акти виносу в натуру головних елементів та закріпленні їх на місцевості.
 
 
 

Технологія виконання бетонних робіт

Автобетоносзмішувач в роботіБетонні та залізобетонні роботи представляють собою комплекс технологічних процесів, в результаті яких створюються бетонні споруди необхідних розмірів та конфігурації, що володіють надійністю та довговічністю роботи в умовах впливу водного потоку, поперемінного замерзання та відтаювання та інших природно-кліматичних  та виробничих факторів.
 
Процес бетонування передбачає виконання:
 
  - арматурних робіт;

Подробнее...

Визначення об’ємів бетонних робіт

Визначення обємів бетонних робітОб’єм бетонних робіт визначається за геометричними розмірами споруди та її частин. В даному випадку, в склад бетонних робіт входить устрій бетонної підготовки, днищевої плити та стін підземної частини.

Об’єм бетонної підготовки визначається за формулою:

де:

 - товщина бетонної підготовки, (0,10-0,15 м);

 

Подробнее...

Арматурні роботи

Арматурні роботиАрматурні роботи тісно пов’язані з опалубними та бетонними і мають свої особливості. Технологія виконання арматурних робіт розділяється  на такі групи операцій:

- заготівельно-складські;

- заготівля окремих стержнів;

- зборка арматурних конструкцій;

- транспортування готових арматурних конструкцій до місця укладання;

 

Подробнее...

Опалубні роботи

Опалубні работиЗ допомогою опалубки утворюється форма для бетонних блоків.

Конструкція опалубки повинна відповідати таким вимогам: міцність, жорсткість, незмінність положення в просторі, точність розмірам, щільність, простота конструкції, легкість виготовлення зборки та демонтажу.

Для бетонування днища можна прийняти розбірно-переставну крупнощитову опалубку з алюмінієвих сплавів, яка відповідає вимогам ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия».

 

Подробнее...

Визначення потоку бетону

Бетонні роботиБетонні роботи при будівництві насосної станції потребують бетону високої якості, який повинен відповідати проектним параметрам.

При виборі бетонозмішувального обладнання, та способів приготування бетону   слід виходити з вибору місця його розташування.

Якщо поблизу будівництва, знаходиться стаціонарний бетонозмішувальний вузол, чи завод з/б виробів, то кращим варіантом є приготування бетону на заводі і транспортування його автобетонозмішувачами на будівництво.

 

Подробнее...

Розрахунок горизонтального транспорту бетонної суміші

Автобетоносмеситель МерседесТранспортні засоби повинні забезпечувати доставку бетонної суміші до місця укладання  до початку її твердіння із збереженням початкових властивостей бетонної суміші (однорідність, консистенція, заданий склад).

Вибір транспортних засобів залежить від умов об’єкту, що будується: об’єму бетонних робіт, терміну їх виконання, відстані до бетонозмішувального заводу, розмірів споруд та інших показників.

В даному випадку  для транспортування бетонної суміші можна прийняти, наприклад, автобетонозмішувач. 

Подробнее...

Вибір транспорту бетонної суміші в межах будівельного майданчика

Автобетоносмеситель МерседесВ межах будівельного майданчика подачу бетонної суміші в блоки бетонування можна здійснювати, наприклад, автобетононасосом. 

Подана в блок бетонування бетонна суміш   розподіляється по площі рівномірним шаром. Для ущільнення  бетонної суміші можна використати, наприклад,   глибинний вібратор.

 

 

 

Подробнее...

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.