Організація і технологія будівельних робіт. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Вимоги до будівельного виробництва

Вимоги до будівельного виробництваБудівельне виробництво неодноразово переживало періоди зльотів і падінь.  Спад рівня будівництва який тривав останні 10-15 років, поступово уповільнився і намітилися позитивні зрушення в області технології і організації робіт. Будівельна індустрія почала відроджуватись. Значно виріс щорічний об'єм капітальних вкладень в будівництво.
 
В даний час в регіонах країни, які мають фінансові можливості, будівництво стало знову виходити на сучасний рівень. З'явилися нові ефективні будівельні машини і матеріали, передові технології і методи праці.

Подробнее...

Загальні положення курсу "Організація і технологія будівельних робіт"

Технологія будівництваКурс "Організація і технологія будівельних робіт" має за мету підготувати інженерів-гідромеліораторів до вирішення задач на різних етапах реалізації планів будівельного виробництва та меліорації земель.

Базовою основою для вивчення дисципліни, поряд із загально технічними дисциплінами, служать: меліоративні і будівельні машини, будівельні матеріали, інженерна геологія, гідрогеологія, інженерне ґрунтознавство, підстави і фундаменти та інші.

Повноцінне освоєння курсу можливе за умови знання гідротехнічних споруд, сільськогосподарських  меліорацій, насосних станцій і основ експлуатації гідромеліоративних систем.  

Подробнее...

Рекомендована література

КнигиОсновна

1.Ясинецкий В.Г., Фенин Н.К. Организация и технология гидромелиоративных работ. - М.: Агропромиздат, 1986. - 352 с.

2.Ясинецкий В.Г., Фенин Н.К., Громов В.И., Производство гидромелиоративных работ. - М.: Колос, 1972. - 264 с.

Додаткова

3. Драченко Б.Ф., Ерисова Л.Г., Горбенко П., Г. Технология строительного производства - М.: Агропромиздат, 1990.- 512 с.

Подробнее...

Загальні питання організації та технології будівельного виробництва

ГребліМетодичні поради

Будівельне виробництво, як і будь-яка галузь, має свою історію, яка  сягає в далеке минуле. 

Люди завжди прагнули покращити  своє життя і зводили будівлі. Рівень будівельної справи свідчив про розвиток країни, добробут її народу та фахові здібності інженерів-будівельників та архітекторів.

Архітектурні пам’ятки, що збереглись до наших днів, часто вражають своєю величчю, сміливістю інженерних рішень та досконалістю  будівельних технологій.

Подробнее...

Організація праці

Організація праціМетодичні поради

Будівельні процеси виконують робочі-будівельники відповідної спеціальності.

При вивченні даної теми слід звернути увагу на види спеціальностей робітників, розподіл їх в кожній професії в залежності від майстерності на кваліфікаційні розряди,  принципу об’єднання робітників в окремі виробничі одиниці, усвідомити що таке бригада, права та обов’язки кожного члена бригади, як організована праця в бригаді, форми та системи оплати праці при різних методах її організації.

 

Подробнее...

Технічне нормування

Документи з нормуванняМетодичні поради

Технічне нормування - система дослідження і встановлення норм технічно обґрунтованої витрати різних виробничих ресурсів (робочого і машинного часу, матеріалів, енергоносіїв і т.д.).

Норми витрат праці виражаються в вигляді норм часу і норм виробітку.

Нормою часу називається кількість часу, необхідного для виготовлення одиниці продукції відповідної якості. При визначенні норм часу виходять з умов, що дана робота виконуються за сучасною технологією робітниками відповідної професії та кваліфікації.

Подробнее...

Тарифне нормування

Оплата праціМетодичні поради

В завдання тарифного нормування входить кількісна оцінка праці яка забезпечує правильну організацію заробітної плати    в будівництві.

Тарифне нормування полягає у встановленні норм оплати праці за одиницю виробленої продукції робітникам різної кваліфікації.   

При рівних трудових витратах більш кваліфікована праця повинна оплачуватись вище, ніж праця малокваліфікована, так як вона більш продуктивна,    а високу кваліфікацію можна досягти тільки при відповідному навчанні.

Подробнее...

Технологічне та варіантне проектування

ПроектуванняМетодичні поради

Мета технологічного проектування - розробка оптимальних технологічних рішень і організаційних умов, що забезпечують випуск будівельної продукції в намічені терміни при мінімальній витраті всіх видів ресурсів.

Основним документом будівельного процесу, регламентуючим його технологічні і організаційні положення, є технологічна карта (ТК).

Технологічні карти розробляють на окремі і комплексні процеси.

Подробнее...

Комплексна механізація будівельних процесів

Механизация в строительстве Методичні поради

Під комплексно-механізованим розуміють такий процес, в якому всі основні і допоміжні операції виконують з допомогою машин та механізмів.

При вивченні даної теми необхідно звернути увагу на основні показники комплексної механізації та закономірності, що характеризують ефективність засобів механізації в будівництві, методику  і порядок вибору машин для ведучих і не ведучих будівельних операцій, засвоїти основні принципи поточного виробництва та схему організації будівельного процесу, основні параметри потоків та організаційно-технологічну документацію: технологічні карти та розрахунки, карти трудових процесів, схеми операційного контролю якості робіт, нормокомплекти для проведення робіт, калькуляції трудових витрат. 

Подробнее...

Організаційно-технологічна документація

ПроектМетодичні поради

До організаційно-технологічної документації відносяться  проекти організації будівництва (ПОБ) і проекти проведення робіт (ППР).

Карти операційного контролю, технологічні регламенти і інші можуть бути використані як додатковий довідковий матеріал.

До виробничої документації відносяться: загальний журнал робіт, журнали  окремих видів робіт, журнал авторського нагляду проектних організацій, акти огляду прихованих робіт, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій, акти випробування і випробування устаткування, систем, мереж і пристроїв і інші документи по окремих видах робіт, передбачені БНіП.

Подробнее...

Класифікація ґрунтів

Методичні поради

За своєю будовою ґрунти можна розділити на зцементовані (або скельні) і незцементовані.

Скельні ґрунти складаються з кам'яних гірських порід, що   розробляють вибуховим способом або дробленням клинами, відбійними молотками і т.п.

Скелет незцементованих  складається з піщаних, пилуватих і глинистих частинок, залежно від вмісту яких ґрунти називаються: пісок, супісок (супісок), суглинок, глина.

Подробнее...

Види земляних споруд

Методичні поради

При будівництві споруд виконуються різні види земляних робіт: планування майданчика, розпушення твердих або мерзлих ґрунтів, заглиблення фундаментів, зворотна засипка, устрій постійних, тимчасових і допоміжних споруд.

Постійними називають земляні споруди, які після будівництва експлуатуються: канали, дороги і т.п.

Подробнее...

Баланс ґрунтових мас

Баланс грунтових масМетодичні поради

Баланс ґрунтових мас є основним технічним документом, який встановлює співвідношення та порядок розміщення ґрунту з профільних (проектних) виїмок в насипах і необхідність устрою додаткових виїмок (резервів або кар’єрів) для будівництва проектних насипів.

Баланс ґрунтових мас може бути активним, якщо об'єм виїмок перевищує об'єм насипів, і пасивним, якщо об'єм виїмок менший об'єму насипів.

У першому випадку зайвий ґрунт вивозять з будівельного майданчика у відвали, в другому - недостатній для устрою насипів ґрунт завозять із резервів або кар’єрів.

Подробнее...

Способи розробки ґрунту

Способи розробки грунтуМетодичні поради

Ґрунти можна розробляти механічним, гідромеханічним і вибуховим способами.

Основним способом є механічний. Механічний спосіб розробки полягає у відділенні ґрунту від масиву різанням за допомогою землерийних машин (екскаваторів) або землерийно-транспортних машин (бульдозерів, скреперів, грейдерів).

Гідромеханічний спосіб заснований на розмиванні ґрунту водяним струменем гідромонітора або всмоктуванні розрідженого ґрунту земснарядом.

Подробнее...

Машини для земляних робіт

ДраглайнМетодичні поради

Приблизно 97 % всіх робіт при устрої земляних споруд комплексно механізовані, тобто при виконанні процесу повністю виключається ручна праця.

Ґрунт розробляється в кар'єрі екскаватором з навантаженням в автосамоскиди, транспортується, розвантажується, розрівнюється бульдозерами і ущільнюється катками.

У промисловому і цивільному будівництві найбільш поширені наступні машини для земляних робіт:

- землерийні (екскаватори);

Подробнее...

Розробка ґрунту одноковшевими та багатоковшевими екскаваторами

Багатоковшевий єкскаваторМетодичні поради

В гідромеліоративному будівництві однією з ведучих землерийних машин є екскаватори різних типів.                                  

Найбільший об'єм земляних робіт в будівництві (45 %) виконується одноківшовими екскаваторами на пневмоколісному ходу (місткість стандартного ковша 0,15-0,65 м3), та гусеничному ходу (місткість стандартного ковша 0,25-2,5, рідше до 4 м3).   Індекс (марка) вітчизняного екскаватора, випущеного до 1968 р., означає місткість стандартного ковша, наприклад, Э-652А - екскаватор з ковшем місткістю 0,65 м3, модель 2, перша модернізація.

Подробнее...

Розробка ґрунту землерийно-транспортними машинами

ССкрепериМетодичні поради

До основних землерийно-транспортних машин відносяться скрепери, бульдозери, грейдери, які розробляють ґрунт, переміщують його, розвантажують в насип і повертаються в забій порожні.

Скрепери призначені для пошарового копання ґрунтів в материковому заляганні, їх транспортування і відсипання в земляні споруди з плануванням шарами рівномірної товщини. Скрепери застосовують для розробки ґрунтів I і II груп, зокрема ґрунтів з кам'янистими включеннями.

Подробнее...

Транспортування та ущільнення ґрунту

Уплотнение грунта кулачковім каткомМетодичні поради

Значні об’єми транспортних робіт при будівництві земляних споруд та їх специфіка вимагають розглядати транспортування як одноосібний будівельний процес.

При вивченні даної теми слід уяснити, що таке транспорт циклічної і безперервної дії, умови використання того чи іншого виду транспорту.

Знати, які показники лежать в основі вибору транспортних засобів, способи визначення продуктивності транспортних засобів циклічної та безперервної дії та вартості транспортування ґрунту.

Для отримання ґрунту з заданими фізико-технічними властивостями його необхідно ущільнювати .

Подробнее...

Роботи по закріпленню ґрунтів в підвалинах гідромеліоративних споруд

ЦементаціяМетодичні поради

В несприятливих геологічних та гідрогеологічних умовах для підвищення міцності та несучої  здатності ґрунту його закріплюють.

При створенні навколо виїмок постійних водонепроникних завіс, що розробляються, або у разі підвищення несучої здатності ґрунтових підстав застосовують наступні способи штучного закріплення ґрунтів:

- цементацію і бітумізацію;

- хімічний;

- термічний;

- електричний;

Подробнее...

Еще статьи...

 1. Розробка ґрунту гідромеханічними засобами
 2. Проведення земляних робіт в зимових умовах
 3. Контроль якості земляних робіт
 4. Будівельні вантажі. Транспортні засоби та дороги в будівництві
 5. Загальні умови виконання бетонних робіт у гідромеліоративному будівництві. Кар’єри нерудних матеріалів
 6. Технологія приготування, транспортування і укладання бетонної суміші
 7. Технологія виконання арматурних і опалубних робіт
 8. Виготовлення деталей для збірних споруд
 9. Виконання бетонних робіт в зимових умовах та в умовах жаркого клімату
 10. Контроль і оцінка якості бетонних робіт
 11. Кам’яні роботи
 12. Технологія виконання монтажних робіт
 13. Гідроізоляційні роботи
 14. Пальові роботи
 15. Будівництво лінійно-протяжних меліоративних споруд
 16. Будівництво каналів в земляному руслі
 17. Будівництво земляних каналів осушувальних систем
 18. Протифільтраційні покриття і екрани на зрошувальних каналах
 19. Будівництво закритих трубопроводів
 20. Будівництво закритого трубчатого дренажу
 21. Будівництво гідротехнічних споруд
 22. Будівництво споруд в руслах річок
 23. Будівництво гребель з місцевих матеріалів
 24. Намивні ґрунтові греблі і дамби
 25. Котловани під гідротехнічні споруди і насосні станції
 26. Будівництво гідротехнічних споруд і насосних станцій з монолітного бетону
 27. Будівництво збірних споруд на зрошувальних та осушувальних системах
 28. Будівництво споруд способом опускних колодязів
 29. Будівництво підземних частин споруд методом “стіна у ґрунті”
 30. Планувальні роботи
 31. Ремонтні роботи, очистка каналів та трубчатого дренажу
 32. Культуртехнічні роботи

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.