Нашли ошибку?

Система Orphus

Проект організації будівництва зрошувальної системи

Розрахунок необхідної кількості робітників і працюючих

На стадії розробки проекту організації будівництва   неможливо  точно розрахувати трудомісткість всіх майбутніх робіт через великий їх набір, різноманітність, мінливість умов їх виробництва. Тому потребу в робочій силі  встановлюють по укрупненому показнику - виробітку на одного робітника за рік в грн.

Кількість робітників необхідних в розрахунковому році для виконання будівельно-монтажних робіт Р1 і для роботи на підсобних і допоміжних підприємствах Р2  визначається за такою формулою:

 

Подробнее...

Розрахунок потреби в основних будівельних машинах

Потреба в машинах для будівництва залежить від об'ємів робіт, термінів та інтенсивності їх проведення,   типу і параметрів  машин.  Залежно  від поставленої задачі, наявності вихідних даних і необхідної точності розрахунок необхідної кількості машин виконують різними способами:

- на рівні виробничих і змінних норм виробітку з визначенням  машиноємкості процесів в робочих машино-змінах:

-за плановими нормами річного виробітку;

-за укрупненим показникам.

Найбільш точно необхідну кількість робочих машин Nр знаходять за першим  способом:

Подробнее...

Визначення потреби в будівельних матеріалах

Будь-яке будівництво потребує певної кількості будівельних матеріалів, напівфабрикатів та конструкцій.

Як правило, при заздалегідь відомих технологіях будівництва та об’ємах робіт, потреба в будівельних матеріалах визначається згідно діючих нормативів їх витрат.

На стадії ТЕО чи технічного проекту кількість необхідних будівельних матеріалів визначають по укрупнених нормах на 1 млн.грн. будівельно-монтажних робіт (Додаток Ж, таблиця 7).

 

Подробнее...

Визначення потреби в електроенергії, стиснутому повітрі, воді та ін.

Потреба на будівельному майданчику в  електроенергії,  воді, парі, стиснутому повітрі в проектах організації будівництва  повинна визначатися за фізичними об'ємами робіт.

Електроенергія. Послідовність розрахунку електропостачання будівельного  майданчика включає: визначення  споживачів  електроенергії,  вибір джерел отримання електроенергії і розрахунок їх потужності,  складання робочої схеми електропостачання будівельного майданчика.  Основними споживачами електроенергії на будівельному майданчику є будівельні машини, механізми і установки,  а також освітлення інвентарних будівель і майданчика.

 

 

Подробнее...

Визначення вартості основних видів робіт

Вартість будівельно-монтажних робіт від загальної вартості будівництва складає 70-80 %, в даному випадку (75%)   і становить 12002,25 тис. грн., а розподіл по видах робіт на 1 млн. грн. будівельно-монтажних робіт встановлюється по укрупнених показниках (Додаток Д, таблиця 10) і залежить від типу будівництва.

 

 

 

 

 

Подробнее...

Техніко-економічні показники проекту організації будівництва

У проекті організації будівництва необхідно наводити наступні техніко-економічні показники:

- загальну тривалість будівництва, зокрема підготовчого періоду і періоду монтажу устаткування, міс;

- максимальну чисельність працюючих, чол.

- трудоємкість виконання будівельно-монтажних робіт, чол.-дні

 

 

Подробнее...

Рішення з техніки безпеки

Склад і зміст рішень з  техніки  безпеки  в проектах  проведення робіт  повинні  відповідати  вимогам розділу БНіП 111-4-80 "Техніка безпеки в будівництві".

Рішення з техніки безпеки повинні враховуватися і знаходити відображення в календарному плані  проведення  робіт,  будівельному генеральному плані об'єкту і розроблятися в  технологічних картах або організаційно-технологічних схемах на виробництво робіт. 

При розробці  календарного  плану   проведення  робіт необхідно передбачати  таку  послідовність їх виконання робіт, щоб будь-яка з виконуваних робіт    не була  джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або  подальших робіт.

На будівельному генеральному плані повинні бути  позначені небезпечні зони поблизу місць переміщення вантажів підйомно-транспортним устаткуванням, поблизу будівлі або  споруди,   що будується, а також повітряної лінії електропередачі.

Подробнее...

Охорона навколишнього природного середовища в процесі будівництва

Генпідрядна  будівельна  організація  повинна   одержати дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт від місцевих органів влади за місцем будівництва. Для цього вона подає копію позитивного висновку державної екологічної  експертизи  документації,  за  якою споруджуватиметься об'єкт (якщо він  відноситься  до  затвердженого Кабінетом Міністрів України Переліку видів діяльності та  об'єктів, що  становлять  підвищену  екологічну  небезпеку),  а  також   план здійснення заходів по забезпеченню охорони навколишнього природного середовища в процесі будівництва об'єкта та проведення пусконалагоджувальних робіт згідно з вимогами природоохоронного  законодавства України та положеннями зазначеного висновку держекоекспертизи.

Будівельно-монтажні  роботи  по  спорудженню   будь-яких об'єктів повинні здійснюватись із дотриманням вимог  природоохоронного законодавства та забезпечувати ефективний захист навколишнього природного середовища (земель, надр, водних об'єктів,  атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу) від забруднення і пошкодження.

Подробнее...

Список літератури

1. Сухачев И.А. Организация, планирование и управление сельскохозяйственным строительством. - М.: Стройиздат, 1979. - 639 с.

2. Ясинецкий В. Г. Организация, планирование и основы управления водохозяйственным строительством. - М.: Колос, 1982.-352с.

3. Драченко Б.Ф., Ерисова Л. Г. др Технология строительного производства. - М.: Агропромиздат, 1990.-512с.

4. Сытник И.П. Организация, планирование и управление строительством. Киев, издательское объединение << Вища школа >>, 1978, 376 с.

Подробнее...

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика