Технологічне та варіантне проектування

ПроектуванняМетодичні поради

Мета технологічного проектування - розробка оптимальних технологічних рішень і організаційних умов, що забезпечують випуск будівельної продукції в намічені терміни при мінімальній витраті всіх видів ресурсів.

Основним документом будівельного процесу, регламентуючим його технологічні і організаційні положення, є технологічна карта (ТК).

Технологічні карти розробляють на окремі і комплексні процеси.

У них передбачають застосування технологічних процесів, що забезпечують необхідний рівень якості робіт, поєднання будівельних операцій в часі і просторі, дотримання правил техніки безпеки.

Як технологічну документацію для нескладних процесів замість карт можна застосовувати технологічні схеми з описом послідовності і методів виконання процесу.

Технологічне проектування

Технологічне проектування

Технологічні карти розробляються по єдиній схемі. У них висвітлюються питання технології і організації будівельного процесу, потреби в матеріально-технічних ресурсах, а також вимоги до якості робіт.

За останніми рекомендаціями  технологічна карта повинна складатися з шести розділів:

1. "Область застосування".

2."Технологія і організація виконання будівельного процесу".

3. "Вимоги до якості і приймання робіт".

4. "Техніка безпеки і охорона праці, екологічна і пожежна безпека".

5."Потреба в ресурсах".

6."Техніко-економічні показники".

Графік проведення робіт розробляється на підставі визначених в калькуляції витрат праці і часу роботи машин.

У картах трудових процесів (КТП) приводяться основні відомості про організацію праці робітників з ілюстрацією виконання окремих операцій. Типові карти трудових процесів складаються з чотирьох розділів:
"Область і ефективність застосування карти"; "Умови і підготовка виконання процесу"; "Виконавці, предмети і знаряддя праці"; "Технологія процесу і організація праці".

Розвиток будівельного процесу здійснюється за подальшими схемами залежно від типу будівлі і умов виконання технологічних процесів:

вертикально-висхідної; вертикально-нисхідної; горизонтально-висхідної; горизонтально-нисхідної.

Будівельні процеси на захватках і ділянках в часі можна здійснювати послідовно, паралельно або послідовно-паралельно (потоково).

Задача проектування полягає в ухваленні раціонального (ефективного) рішення за термінами і послідовності виконання процесу, складі технічних засобів, кількості і складі ланок (бригад) робітників. У кожному конкретному випадку таких рішень повинно бути декілька. Тоді сам процес проектування приймає варіантний характер.     Пошук раціонального рішення грунтується на порівняльній оцінці прийнятих до розгляду варіантів за одним або декількома показниками ефективності, основними з яких є собівартість, трудомісткість і тривалість виконання процесу.

Питання для самоперевірки

 
1. Яка мета технологічного проектування?

2. Що таке технологічні карти і на які процеси їх розробляють?

3. З яких розділів складається технологічна карта?

4. Що таке схеми технологічних процесів і які вони бувають?

5. Що являють собою карти трудових процесів (КТП) і з яких розділів вони складаються?

6. Чим відрізняються технологічне та варіантне  проектування?

7. Які завдання варіантного проектування?

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.