Організаційно-технологічна документація

ПроектМетодичні поради

До організаційно-технологічної документації відносяться  проекти організації будівництва (ПОБ) і проекти проведення робіт (ППР).

Карти операційного контролю, технологічні регламенти і інші можуть бути використані як додатковий довідковий матеріал.

До виробничої документації відносяться: загальний журнал робіт, журнали  окремих видів робіт, журнал авторського нагляду проектних організацій, акти огляду прихованих робіт, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій, акти випробування і випробування устаткування, систем, мереж і пристроїв і інші документи по окремих видах робіт, передбачені БНіП.

До виконавчої документації відносять комплект робочих креслень з написами про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням, або внесеними в них, за узгодженням з проектною організацією змінами, зробленими особами, відповідальними за проведення будівельно-монтажних робіт.

Технологічне проектування в будівництві

Технологічне проектування в будівництві

Проект організації будівництва (ПОБ) у складі організаційно-технологічної документації є обов'язковим документом для замовника і підрядних організацій. ПОБ повинен розроблятися генеральною проектною організацією.

Проект організації будівництва об'єкту повинен розроблятися на повний обсяг будівництва, передбачений проектом.

До складу проекту організації будівництва входять:

а) календарний план будівництва, в якому визначаються  терміни і черговість будівництва основних і допоміжних будiвель і споруд.      Календарний план на підготовчий період складається  окремо  (з розподілом обсягів по місяцях);

б) будівельні генеральні плани на об'єкт або комплекс об'єктів для підготовчого і основного періодів  будівництва; 

в) організаційно-технологічні схеми, що  визначають  оптимальну послідовність зведення будівель  і  споруд  із  зазначенням технологічної послідовності робіт;

г) відомість обсягів основних будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт, визначених проектно-кошторисною документацією;

д) відомість потреби в будівельних конструкціях, виробах,  матеріалах і устаткуванні з розподілом, за календарними періодами будівництва;

е) відомість потреби в основних будівельних машинах і транспортних засобах;

ж) потреба в кадрах будівельників за основними  категоріями;

з) пояснювальна записка, яка містить: характеристику  умов  та складності будівництва; обґрунтування  методів  будівництва і можливість суміщення будівельних, монтажних і спеціальних будівельних робіт; заходи щодо  охорони  праці  у  відповідності  з діючими нормативними актами; умови збереження навколишнього середовища; обґрунтування розмірів і оснащення майданчиків для складування матеріалів, конструкцій і устаткування; обґрунтування  прийнятої тривалості будівництва.

Склад  і  зміст  проектів  організації  будівництва   можуть змінюватися з урахуванням складності і специфіки об'єктів. 

Проект проведення робіт (ППР) розробляє генеральна підрядна організація або субпідрядна будівельно-монтажна організація за рахунок своїх накладних витрат.      Забороняється здійснення будівельно-монтажних робіт без затверджених проекту організації будівництва і проекту проведення робіт. Не допускається відступ від рішень проектів організації будівництва і проектів виробництва робіт без узгодження з організаціями, що розробили і затвердили їх.

До складу проекту проведення робіт  на  зведення  будівлі споруди або їх частини включаються:

а) календарний графік проведення робіт або комплексний сітьовий графік, в якому встановлюється  послідовність  і  терміни виконання робіт з максимально можливим їх поєднанням ;

б) будівельний генеральний план;

в) графіки надходження на об'єкт будівельних конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування   з  додатком відомостей комплектацій;

г) графіки руху робочих кадрів і основних будівельних машин по об'єкту;

д) технологічні карти на виконання окремих видів робіт зі  схемами послідовності виконання прийомів, з включенням схем операційного контролю якості, описом методів  проведення робіт,  трудовитрат і потреби в матеріалах, машинах,  оснащенні, пристосуваннях і засобах захисту працюючих;  

е) рішення по  виробництву  геодезичних  робіт, які включають схеми розміщення знаків для виконання геодезичних  побудов  і вимірювань, а також вказівки про необхідну  точність  і  технічних засобах геодезичного контролю виконання  будівельно-монтажних робіт;

ж) рішення по техніці безпеки і пожежної безпеки;

з) заходи щодо виконання, у разі потреби,  робіт вахтовим методом, які включають графіки робіт,  режими  робіт,  режими праці і відпочинку і склади технологічних комплектів оснащення  бригад;

и) рішення по забезпеченню тимчасовими мережами  водо-,  тепло-  і енергопостачання і освітленням;

к) пояснювальна записка.

У системі організаційно-технологічної підготовки будівельних робіт ПВР є основним документом. На склад і зміст ППР впливають особливості організації проектування і будівництва, пов'язані з умовами забудови, видами і специфікою будівельних робіт.

Залежно від термінів і об'ємів будівництва ППР створюється на основі робочої документації на зведення цілої будівлі або окремих частин об'єкту. Можлива розробка ППР на виконання технічно складних будівельних і монтажних робіт, а також робіт підготовчого періоду.

Основними за об'ємом із загального об'єму креслень документами у складі ППР є технологічні карти. Технологічні карти розробляють на будівельні процеси, результатом яких є закінчені конструктивні елементи, а також частини споруди. Організаційно-технологічні рішення, що приймаються за основу при розробці технологічних карт, повинні забезпечувати високу якість, безпеку і безаварійність виконання робіт відповідно до вимог діючих норм і правил будівельного виробництва.

На жаль, доводиться відзначити, що не всі документи, в штампі яких написано "ПОБ" або "ППР", є такими. За ПОБ видають найчастіше спрощений будгенплан, який використовують для збору підписів від організацій, що погоджують, за ППР - схему прив'язки кранів, без якої генпідрядник не може запустити кран в роботу.

На жаль, сьогодні будівники іноді відмовляються від розробки деяких розділів проектів проведення робіт. Наслідки подібного підходу бувають трагічними: руйнування будівель, падіння вантажопідйомних кранів, травматизм будівельників. Як правило, винних у техногенних катастрофах знайти важко через відсутність документів, що регламентують технологічну дисципліну виконання будівельних операцій і персональну відповідальність за їх реалізацію.

Загальний журнал робіт у складі виробничої документації повинен бути оформлений відповідно до вимог.
Перелік спеціальних журналів встановлюється генпідрядником за узгодженням з субпідрядними організаціями і замовником.

Виконавча документація повинна бути збережена в повному об'ємі. Крім робочих креслень в комплект виконавчої документації входять виконавчі схеми пальових полів , монтажних горизонтів і інші.

Організаційно-технологічну, виробничу і виконавчу документацію представляють робочій комісії (при необхідності і державної комісії) при здачі об'єкту в експлуатацію.

Питання для самоперевірки

 
1.Склад та зміст проектів організації будівництва (ПОБ).

2.Склад та зміст проектів проведення робіт (ППР).

3.З яких вимог необхідно виходити при розробці ПОБ?

4.На яких стадіях проектування складають ПОБ та ППР?

5.Які питання вирішують в складі ПОБ?

6.На основі яких вихідних матеріалів складають ПОБ?

7.На які категорії поділяють об’єкти будівництва і як залежить від цього детальність розробки ПОБ?

8.Яке питання є головним при розробці ПОБ? Як визначають економічний ефект при економічній оцінці ПОБ?

9.Які організації розробляють ППР? Хто являється замовником ППР?

10.Для чого необхідний ППР? Яке коло питань вирішується в складі ППР?

11.Хто затверджує ППР?

12.Чи можливо проведення будівництва без ППР?

13.Що представляють собою технологічні карти та для чого вони потрібні?

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.