Вимоги до будівельного виробництва

Вимоги до будівельного виробництваБудівельне виробництво неодноразово переживало періоди зльотів і падінь.  Спад рівня будівництва який тривав останні 10-15 років, поступово уповільнився і намітилися позитивні зрушення в області технології і організації робіт. Будівельна індустрія почала відроджуватись. Значно виріс щорічний об'єм капітальних вкладень в будівництво.
 
В даний час в регіонах країни, які мають фінансові можливості, будівництво стало знову виходити на сучасний рівень. З'явилися нові ефективні будівельні машини і матеріали, передові технології і методи праці.
Спостерігається істотне підвищення продуктивності праці і якості робіт.
 
Завдання, які стоять зараз перед країною у області капітального і гідромеліоративного  будівництва - це відродження вітчизняного машинобудування і галузі виробництва будівельних матеріалів, упровадження в широких масштабах  передових технологій, підйом культури будівельного виробництва, підготовка нового покоління будівельників-професіоналів, здатних вирішувати ці завдання. Успішному здійсненню такого курсу сприяють заходи щодо вдосконалення організації і технології будівельного виробництва, упровадження нових методів управління, вирішенню проблем з фінансуванням будівництва.
 
Бетонування конструкцій
 
Бетонування конструкцій
 
Сучасне будівельне виробництво розвивається за принципами індустріалізації - упровадження крупного машинного виробництва, перенесення більшості допоміжних операцій в заводські умови. Розвивається контейнерна поставка будівельних матеріалів повної заводської готовності.
 
Широко застосовуються монтаж збірних конструкцій, агрегатна технологія монолітного залізобетону, "суха" обробка внутрішніх приміщень. Від комплексної механізації окремих видів робіт переходять до комплексної механізації зведення об'єкту в цілому за допомогою комплектів ефективних будівельних машин, транспортних засобів, допоміжного устаткування і електрифікованого інструменту.
 
Основні обов'язки інженерно-технічних працівників (ІТР) в умовах індустріалізації:
 
- вибір найбільш ефективної технології виконання будівельних процесів і робочих операцій на основі застосування нової ефективної будівельної техніки;
 
- організація робочих місць, повне завершення попередніх робіт, раціональне розміщення машин і пристосувань, інвентарю і матеріалів;
 
- планування режимів праці і послідовності виконання робіт, при якому процеси, що вимагають підвищеної точності, виконувалися б на початку робочої зміни;
 
- формування бригад і ланок так, щоб кваліфікаційний склад бригад і ланок забезпечував рівномірне завантаження окремих робітників в колективі;
 
- виключення причин явних і прихованих простоїв, пов'язаних з непідготовленістю фронту робіт, неузгодженістю виконання суміщених процесів, невчасною поставкою матеріалів, а також виключення випадків порушення трудової дисципліни і др.;
 
- забезпечення нормальних взаємостосунків усередині виробничого колективу.
 
Ринкові відносини пред'являють особливі вимоги до якості продукції, оскільки воно є одним з основних чинників, що впливають на економічність і рентабельність закінченого будівельного об'єкту і забезпечують його надійність і довговічність.
 
Якість зведених будівель і споруд визначається якістю розробки проектно-кошторисної документації,  матеріалів і виробів, виконання будівельно-монтажних робіт (БМР).
 
Посилюється контроль за дією будівельного виробництва на навколишнє середовище (викиди газу і пилоподібних речовин в атмосферу; злив в ґрунт кислот, нафтопродуктів, відходів виробництва - розчинів, фарбників, розчинників і т. п.; розробка великих земельних площ, що приводить до ерозії ґрунтів і ін.).
 
Рішення по охороні природи розробляються в ПОБ відповідно до чинного законодавства, стандартів і документів директивних державних, регіональних і місцевих органів, що регламентують раціональне використовування і охорону природних ресурсів.
 
Обґрунтоване вирішення цих задач можливе тільки на основі знання технології будівельного виробництва. В процесі будівництва меліоративних систем і гідротехнічних споруд фахівці гідротехніки здійснюють весь комплекс робіт з організації, керівництву і контролю за виробничими процесами будівельного виробництва.
 
Таким  чином, на всіх ділянках діяльності їм доводиться мати справу з меліоративно-будівельними роботами.
Тому, сучасні умови проектування об’єктів будівництва, організація  і технологія проведення будівельних робіт вимагають наявності у проектувальників та безпосередніх виконавців знання  будівельних технологій , нормативно довідкової документації, законів і нормативних актів в сфері будівництва, умінням організації та проведення будівельних процесів в умовах ринкових відносин.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.