Загальні положення курсу "Організація і технологія будівельних робіт"

Технологія будівництваКурс "Організація і технологія будівельних робіт" має за мету підготувати інженерів-гідромеліораторів до вирішення задач на різних етапах реалізації планів будівельного виробництва та меліорації земель.

Базовою основою для вивчення дисципліни, поряд із загально технічними дисциплінами, служать: меліоративні і будівельні машини, будівельні матеріали, інженерна геологія, гідрогеологія, інженерне ґрунтознавство, підстави і фундаменти та інші.

Повноцінне освоєння курсу можливе за умови знання гідротехнічних споруд, сільськогосподарських  меліорацій, насосних станцій і основ експлуатації гідромеліоративних систем.  

Вивчення курсу передбачає освоєння теоретичних основ організації і технології виконання земляних, бетонних, монтажних та спеціальних видів робіт з метою їх практичного використання в умовах виробництва.

Монолітно-каркасне будівництво

Монолітно-каркасне будівництво

В процесі вивчення дисципліни студенти денної форми навчання виконують розрахунково-графічну роботу, а заочної форми навчання  - курсовий проект. Навчальним планом передбачено складання іспиту з дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-знати основні положення та завдання будівельного виробництва; види та особливості будівельних процесів, які мають місце при зведенні будівель і споруд; необхідні трудові і матеріальні ресурси; технічне і тарифне нормування; вимоги до якості будівельної продукції та методи її забезпечення; вимоги та шляхи забезпечення безпеки праці та охорони навколишнього середовища; методи та способи виконання будівельних процесів в тому числі в екстремальних кліматичних умовах; методику вибору та документування технологічних рішень на стадіях проектування і реалізації;

- вміти встановлювати склад робочих операцій и процесів; обґрунтовано вибирати метод виконання будівельного процесу і необхідні технічні засоби; розробляти технологічні карти будівельних процесів; визначати трудоємкість будівельних процесів, час роботи машин та необхідну кількість робочих, машин, механізмів, матеріалів, напівфабрикатів та виробів; оформлювати виробничі завдання бригадам (робітникам); встановлювати об’єми робіт, приймати виконані роботи, здійснювати контроль за їх якістю.  

При вивченні дисципліни бажано  відвідати об'єкти меліоративного, водогосподарчого, промислового або житлового будівництва за місцем навчання чи проживання й ознайомитися  з організацією праці,  нормативною і проектною документацією, з технологією виробництва основних, характерних для меліоративного будівництва робіт: будівництва каналів, гребель, дамб, закритого дренажу, напірних трубопроводів, насосних станцій, а також об'єктів,  на яких виконуються планувальні, культуртехнічні та інші види робіт.

Як  основний підручник рекомендується книга "Організація і технологія гідромеліоративних робіт” [1], написана відповідно до  типової програми курсу для студентів спеціальності "Гідромеліорація". Вся інша, наведена в переліку література, необхідна для поглибленого вивчення предмета по окремих питаннях. Зазначені в списку довідники, інструкції та нормативні документи  необхідні для виконання  курсового проекту та розрахунково - графічної роботи.

При вивченні дисципліни слід самостійно познайомитись з програмними комплексами по автоматизованому складанню кошторисної документації “АВК-3”   та  “Будівельні технології”, а також  сайтами будівельних компаній та фірм в мережі Інтернет.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.