Технічне нормування

Документи з нормуванняМетодичні поради

Технічне нормування - система дослідження і встановлення норм технічно обґрунтованої витрати різних виробничих ресурсів (робочого і машинного часу, матеріалів, енергоносіїв і т.д.).

Норми витрат праці виражаються в вигляді норм часу і норм виробітку.

Нормою часу називається кількість часу, необхідного для виготовлення одиниці продукції відповідної якості. При визначенні норм часу виходять з умов, що дана робота виконуються за сучасною технологією робітниками відповідної професії та кваліфікації.

Норма виробітку робітника чи ланки робітників це кількість продукції, отриманої за одиницю часу при тих же умовах, що й прийняті при встановленні норм часу. Знаючи норми часу і норми виробітку, можна визначити рівень продуктивності праці. Якщо задана робота, на яку за нормами потрібно Тнор часу, була виконана за Тфак, то рівень продуктивності праці виражається формулою:

Ут.п. = Тнорфак ·100%

Норма машинного часу  це кількість часу роботи машини, який необхідний для виготовлення одиниці машинної продукції відповідної якості при правильній організації праці, що дає можливість максимально використовувати експлуатаційну продуктивність машини.

Нормування праці

Нормування праці

Норми використовують для розрахунку з робітниками, при розробці документації по виробництву робіт і оцінки ефективності прийнятих технологічних рішень.

Технологічно обґрунтовані норми складають шляхом аналізу і випробування процесів на протязі всього робочого дня. Для того, щоб зробити нормування будівельного процесу, необхідно насамперед його обстежити і визначити його нормалі (характеристики, змістовне описання продукції, технічні вимоги до якості і інші дані). Потім здійснюють хронометражні спостереження на вибраному об'єкті. На основі накопичених даних розробляють технічно обґрунтовані норми, які підлягають перевірці у виробничих умовах.

Після відповідної перевірки розроблені норми оформляють у вигляді виробничих норм.

Поява нової техніки, зростаюча механізація, нові форми організації праці призводять до того, що технічні норми застарівають і втрачають прогресивний характер. Тому норми періодично переглядаються.

Технічне нормування витрати матеріалів здійснюють дослідно-виробничим, лабораторним і розрахунково-аналітичним методами. Існують виробничі і кошторисні норми витрат матеріалів, а також норми для планування матеріально-технічного постачання.

Технічне нормування праці - дослідження витрат часу з метою вдосконалення праці. Його проводять спеціально створювані науково-дослідні станції (НДС) методами організаційних і нормативних спостережень.
Організаційні спостереження проводяться для виявлення передових методів праці, встановлення втрат робочого часу і подальшого усунення невиробничих витрат.

Нормативні спостереження проводять з метою перевірки виконання і перевиконання діючих технічних норм для проектування нових норм.

На всі види технологічних процесів в будівництві, розроблені ресурсно-елементні норми (ДБН).  

Як нормативні і довідкові документи при підрахунку витрати ресурсів можуть бути використані ЕНіР, БНіП, виробничі норми витрати матеріалів, укрупнені конструктивні і кошторисні нормативи (УКН), а також відомчі і місцеві нормативні документи.

В даному розділі слід засвоїти для чого здійснюється технічне нормування, його основні завдання, методи, види спостережень, що таке нормування робіт і матеріалів та вихідні документи технічного нормування.

Питання для самоперевірки


1.Що таке технічне нормування? Його цілі і завдання.

2.Нормування витрат матеріалів та нормування праці.

3.Методи організаційних і нормативних спостережень.

4.Хто проводить технічне нормування праці та витрат матеріалів?

5.Види нормативних і довідкових документів.

6.Укрупнені нормативи.

7.Ресурсно-елементні норми.

8.Відомчі та місцеві норми.

9.Вихідні документи технічного нормування.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.