Тарифне нормування

Оплата праціМетодичні поради

В завдання тарифного нормування входить кількісна оцінка праці яка забезпечує правильну організацію заробітної плати    в будівництві.

Тарифне нормування полягає у встановленні норм оплати праці за одиницю виробленої продукції робітникам різної кваліфікації.   

При рівних трудових витратах більш кваліфікована праця повинна оплачуватись вище, ніж праця малокваліфікована, так як вона більш продуктивна,    а високу кваліфікацію можна досягти тільки при відповідному навчанні.

Оплата праці будівельних робітників здійснюється за діючою тарифною системою. Тарифна система - це сукупність нормативних матеріалів, за якими оцінюється якість праці. Основними нормативними елементами тарифної системи у будівництві є: тарифна сітка, тарифні ставки і тарифно-кваліфікаційний довідник (ТКД). З допомогою тарифної системи держава регулює рівень заробітної плати будівельних робітників.

Тарифна сітка - це затверджена шкала, що встановлює співвідношення рівнів заробітної платні між робітниками різної кваліфікації. Кожному розряду привласнений певний тарифний коефіцієнт, який показує, в скільки разів вироблений час робітника даного розряду сплачується вище по відношенню до першого розряду.

Розрахунок заробітної плати

Розрахунок заробітної плати

Тарифні ставки визначають розмір заробітної платні робітника, яка належить йому за виконання встановлених виробничих норм, відповідних його розряду. Тарифні ставки можуть бути часові, денні і місячні. Тарифна ставка кожного розряду визначається множенням ставки першого розряду на відповідний тарифний коефіцієнт.

Сі = С1 · Кі

На основі норм часу і тарифних ставок встановлюють розцінки для оплати праці будівельних робітників.

Тарифно-кваліфікаційний довідник роботи і професій робітників, зайнятих в будівництві і на ремонтно-будівельних роботах (ТКД), є основним документом для тарифікації робітників і робіт.

Розцінка це заробітна плата, виплачена робітникам за одиницю виготовленої ними доброякісної продукції.

При індивідуальному виконанні розцінку визначають множенням часової тарифної ставки відповідного розряду на норму витрати праці в людино-годинах:

Р = С х Нз.п.,

При виконанні будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт в умовах, що знижують продуктивність праці, до норм і розцінок застосовують поправочні коефіцієнти. До таких випадків відносяться виконання робіт:

1) в експлуатаційних приміщеннях при стиснених умовах;

2) в зимових умовах;

3) поблизу об'єктів, які знаходяться під високою напругою;

4) в приміщеннях при температурі повітря на робочих місцях більше 40 градусів і ін.

Якщо за умовами проведення робіт необхідно одночасно використовувати декілька поправочних коефіцієнтів,  то загальний поправочний коефіцієнт визначається множення цих коефіцієнтів.

Питання для самоперевірки


1. Які основні завдання тарифного нормування?

2. В чому суть тарифного нормування?

3.  Що таке тарифна сітка, тарифні ставки ?

4. Що являє собою тарифно-кваліфікаційний довідник (ТКД)?

5. Які бувають тарифні ставки?

6. Що таке розцінка?

7. Що таке тарифний коефіцієнт?

8. Коли застосовуються поправочні коефіцієнти?

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.