Застосування методів матричного аналізу для організаційно - технологічних розрахунків

Сиротюк О., Трибушна Г. - студентки V курсу ПЦБ,
В.І. Сердюк - старший викладач, Новікова С.М. - старший викладач,
Лабадзе К.О. - асистент кафедри будівництва

Проведено дослідження залежності продуктивності праці ланок мулярів від конкретних умов БМР при зведенні будівель з несучими конструкціями з цегли. Визначені норми витрат відповідно ДБН для кладки стін середньої складності з прорізами до 40 % під розшивку. Числовий склад ланок мулярів прийнятий: 2, 3, 4, 5 чол., товщина стін відповідно - 1,5; 2; 2,5; 3 цеглини, або 380, 510, 640, 770 мм.

Обчислення залежності виконували в матричній формі:  y = x·b;

де: y - годинна продуктивність мулярів, м3 

х - матриця змінних,

в - коефіцієнт лінійного рівняння множинної регресії, які визначали методом найменших квадратів:  b =

xT - транспонована матриця х,

- обернена матриця добутку вище означених матриць.

Прямокутна матриця змінних має в своєму складі лінійні вектори: 

x0 = |1, 1, 1, 1| - фактична змінна;

x1 = |3,8; 3,3; 2,9; 2,7| - норми витрат праці (люд.-год.);

x2 = |2, 3, 4, 5| - кількісний склад ланок

Складаємо прямокутну матрицю розміром 3х4 з цих вікторів.

y = |0,52; 0,90; 1,26; 1,31| - вектор продуктивності праці відповідно ДБН

В результаті обчислень в програмі Mathcad одержали розрахункове лінійне рівняння:

y = 5,134 - 1,139x1 - 0,148x2

Перевірку значності коефіцієнтів виконували порівнянням залишків різниці розрахункових та експериментальних значень функцій, які не перевищили 3%. Первинний розвідувальний аналіз розрахунків дозволяє зробити наступні висновки:

  • збільшення нормативних витрат на одиницю продукції в натуральних показниках зменшує продуктивність праці на 1,139 м3.
  • збільшення кількісного складу ланок мулярів в середньому зменшує показник продуктивності на 0,15 м3.
  • збільшення товщини стін та кількісного складу ланок підвищує продуктивність праці на 0,17 м3.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика