Нашли ошибку?

Система Orphus

Направленість грунтових процесів в чорноземах південних під впливом тривалого зрошення

Гур'єва О.С. - студентка 3 к., Моторига Г.М. -  4 к
Малєєв  В.О. доцент

Дослідження проводили у АТ "Чорноморський" Херсонської області, розташованому у зоні дії Каховської зрошувальної системи. Об'єктами  досліджень були чорноземи південні та поливні води р. Дніпро. Вивчення грунтових процесів базувалося на порівняно-аналітичному і порівняно-географічному методах. Основою цих підходів є метод   стаціонарних ключів-аналогів, при  якому на репрезентативних ділянках закладають групу грунтових розрізів, що характеризують незрошувані  та зрошувані грунти. Розрізи закладено у межах одного геоморфологічного елемента при однотипному сільськогосподарському використані. Протягом досліджень мінералізація зрошувальних вод р.Дніпро становила 0,32-0,51 г/л. Вміст гідрокарбонат, - хлорид і сульфат-іонів коливався відповідно у межах 2,40-3,28; 1,03-1,36 та 1,20-2,60 м.екв/л. Спостерігалася періодична поява іонів СО2-3. Кількість іонів кальцію, магнію та натрію відповідно  дорівнювала 2,0-3,3 1,4-2,6 та 0,72-2,56 м.екв/л. Водневий показник рН змінювався від 7,6 до 8,8. Клас води - гідрокарбонатно-кальцієвий. Іригаційна оцінка свідчить, що вода р.Дніпро придатна для зрошення без обмежень за винятком підвищеного показника рН та вмісту натрію. У результаті дослідів виявлено, що тривале зрошення призвело до зміни фізичних, фізико-хімічних та хімічних властивостей грунтів, які вивчали. Спостерігається неістотне зменшення кількості водостійких агрегатів у чорноземах південних, які зрошуються водами р.Днепро (20 років), на 1,04%  у орному шарі при вмісті у незрошуваному грунті 39,14%. Під впливом зрошення відзначається збільшення суми легкорозчинних солей на 0,006% у метровому шарі грунту. Серед катіонів спостерігається вилуговування іонів кальцію, кількість яких при зрошенні знизилася на 0,1 м.екв/100 г грунту (шар 0-100 см). Відзначається тенденція до збільшення вмісту іонів магнію у верхніх шарах (0-20, 20-40см) грунту, а також  катіонів натрію по всьому метровому профілю. У складі аніонів виявлено зростання гідрокарбонат-іонів на 0,005% (шар 0-100 см). Хімізм засолення незрошуваних грунтів - сульфатно-кальцієвий. Під впливом зрошення тип засолення чорноземів південних змінився на сульфатно-натрієвий.

Внаслідок тривалого зрошення (20 років)  у грунтово-поглинаючому комплексі чорноземів південних спостерігається зниження ємності катіонів на 0,49 м.екв/100г грунту (шар 0-30 см) та нагромадження іонів натрію  на 0,2% і магнію на 2% в орному шарі грунту (табл.1). Серед катіонів кількість увібраного кальцію зменшилася на 0,93м.екв/100 г грунту.

Таблиця 1. Склад увібраних катіонів чорноземів південних


Шар грунту

Вміст увібраних катіонів м.екв/100г грунту

Сума

Процент від суми катіонів

Са2+

Мg2+

Na+

Са2+

Мg2+

Na+

0-10
10-20
20-30
0-30

19,6
20,0
20,4
20,0

6,0
5,6
5,6
5,73

0,18
0,21
0,16
0,18

25,78
25,81
26,16
25,91

76.0
77,5
78,7
77,2

23,3
21,7
21,6
22,1

0,7
0,8
0,6
0,7

Зрошуваний грунт  (20 років)

0-10
10-20
20-30
0-30

18,8
19,2
19,2
19,7

6,4
6,0
6,0
6,13

0,25
0,20
0,21
0,22

25,45
25,40
25,41
25,42

73,9
75,6
75,6
75,0

25,1
23,6
23,6
24,1

1,0
0,8
0,8
0,9

В умовах інтенсивного зрошення безперечна актуальність вивчення синтезу й мінералізації гумусових сполучень. У літературних джерелах відзначається три основних напрямки розвитку процесів гумусоутворення  в умовах  зрошення: перший - збільшення вмісту гумусу і поліпшення його якісного складу, другий  - погіршення  гумусового стану, третій - деяке поліпшення  вмісту і запасів гумусу на початку зрошення з наступною стабілізацією гумусного стану грунтів.

У нашому випадку, під  впливом зрошення в чорноземах південних встановлені втрати гумусу, які у метровому шарі грунту становили 0,16% (табл.2). Найбільше зниження його було у шарах грунту 20-40 та 40-60 см і відповідно становило 11,2-12,0%.

Таблиця 2. Вплив  тривалого зрошення на вміст гумусу в чорноземах  південних


Шар грунту, см

Вміст гумусу, %

Втрати гумусу
х1 - х2

незрошуваний грунт, х1

зрошуваний грунт, х2

0-20
20-40
40-60
60-80
80-100
0-100

2,56
2,41
1,87
1,37
0,93
1,83

2,46
2,14
1,65
1,26
0,85
1,67

0,10
0,27
0,22
0,11
0,08
0,16

Таким чином, встановлено, що тривале зрошення (20 років) чорноземів південних призвело до негативних змін властивостей грунту.

У зрошуваних грунтах спостерігається зменшення кількості водостійких агрегатів, виявлено процеси декальцинації та осолонцювання. Втрати гумусу відображають регіональний процес дегуміфікації чорноземів у зв'язку з інтенсивним землеробством.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика