Оцінка сучасного стану агроландшафту в ГОЕАФ "Асканія - Нова"

Ладичук Д.О. доцент кафедри інформаційних технологій,
Поліщук А.В. студентка 4 курсу ГМФ

Оцінка сучасного стану агроландшафтів в районі біосферного заповідника "Асканія - Нова" виконана виходячи з розрахунку комплексу показників меліоративного режиму, що визначає сукупність вимог до регульованих факторів ґрунтоутворюючого процесу з метою збереження та підвищення родючості ґрунтів і отримання високих та гарантованих урожаїв сільськогосподарських культур. Усі розрахунки зведені в таблиці 1 .

Велику увагу необхідно приділити показникам меліоративного режиму, величини яких рівні або значно перевищують предельно допустимі значення. По-перше, у всіх ґрунтах спостерігається процес осолонцювання (процес накопичення у грунтово - поглинаючому комплексі іонів Na+ та К+). До того ж і якість зрошувальної води за цим критерієм може збільшувати негативність прояви осолонцювання. Крім цього зрошувальна вода має небезпеку з точки зору виникнення вторинного засолення та під луження ґрунтів. Для того, щоб уникнути цих прояв необхідно: 1) створювати промивний режим зрошення на фоні горизонтального дренажу; 2) вносити кальційвміщюючі меліоранти (гіпс, вапняк, крейда) у ґрунт та зрошувальну воду (при тому, що у господарствах на сьогодення цьому питанню не приділяється значної уваги). Розрахунок дози меліорантів виконано за формулою 1:

Н= (А100 / Д - С)К, кг/1000 м3                (1)

 де

А - вміст Na+  К+  у зрошувальній воді, м - екв / л;   

С - сума усіх катіонів у воді, м - екв / л;       

Д - допустима частина Na К+  у воді, яка не викликає помітного осолонцювання ґрунту (=40%);      

100 - перевідний коефіцієнт, %;

К -   коефіцієнт перерахунку для даного виду меліоранта: гіпс - 0,086(діє від 3 до5 років), крейда та вапняк - 0,050 (діє 8 - 10 років).

Таблиця 1 - Оцінка меліоративного режиму зрошуваних ґрунтів та водно - сольового режиму ґрунтів цілини


Показники

Од. вим.

ГДК

Існуючі значення

Ступінь негативності

Оцінка

1

2

3

1

2

3

Вологість ґрунту

%

0,75-0,85 НВ

18,0-19,0

19,1-21,1

13,2-17,7

-

-

-

на зрошенні регулюється поливами

Глибина залягання РПВ

м

3,2

18,5-29,0

17,0-27,0

17,3-32,1

-

-

-

під цілиною ПВ не повинні обводнювати четвертинні відкладення (15-20 м)

Загальна,
токсична
засоленість ґрунту,
шар0-100 см

% на 100 г  ґрунту

0,2

0,100

0,090

0,102

-

-

-

Ґрунти не засолені

0,1

0,061

0,052

0,066

-

-

-

Співвідношення Na, Ca, Mg   у ГПК

Na/ Ca

0,5 - 0,7

0,74

0,84

0,70

1,06

1,20

1,00

Спостерігається процес осолонцювання

Na/ Mg

0,4 - 0,6

0,62

1,00

0,67

1,03

1,70

1,12

рН ґрунтового розчину

-

7,0

6,6-7,0

6,8-7,2

6,9-7,1

-

1,03

1,01

Ґрунти мають близьку до нейтральної  реакцію

Мінералізація зрошувальної води

г/л

0,45

0,52

-

1,2

-

можливість вторинного засолення при тривалому зрошенні

Співвідношення Na, Ca, Mg   у зрошувальній воді

Na 100__
Ca + Mg
%

25

32,5

-

1,3

-

можливість осолонцювання ґрунтів

рН зрошувальної води

-

7,0 - 7,5

8,2

-

1,1

-

можливість підлуження ґрунтів

Вміст гумусу у грунті

%

порівняння з цілиною

2,5-3,0

2,3-2,9

4,0-4,8

-1,6

-1,7

-

обовязкове внесення органічних добрив

*1,2 - відповідно ділянки у а/ф "Асканійське" та ГОЕАФ "Асканія - Нова"

3 ділянка на цілині.

Відповідно для:

1) гіпсу Н = 60 кг/1000 м3        або 210 кг/га

2) крейда та вапняк  Н = 35 кг/1000 м3           або 122,5 кг/га

Таким чином, сольовий режим грунтів в ГОЕАФ “Асканія-Нова” формується за сезонно-оборотним типом, і при глибокому заляганні підгрунтових вод при зрошенні дніпровськими водами з мінералізацією 0,35-0,54 г/л гідрокарбонатно-кальцієвого складу можливість повторного засолення грунтів виключена.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика