Перспективи використання програми “Digitals” в кадастрових роботах

МАЦКО П.В. - к.с.-г.н., доцент,
ЗРАЖЕВСЬКА Л.А. - ст. викладач ХДАУ
РОЗАНОВА Д.О.- студентка V курсу ГМФ,
КАБАЧЕНКО А.І.- студент V курсу ГМФ

Необхідність удосконалення управління земельними ресурсами в соціально-економічних умовах, що складаються, вимагає широкого застосування геоінформаційних технологій для територій землеволодінь та землекористувань, а також створення єдиного інформаційного поля в землевпорядній галузі.

Технічне забезпечення землеустрою базується на використанні засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних засобів для виконання геодезичних, фотограмметричних та інших робіт.

Розвиток сучасного землевпорядкування визначається методами і засобами досліджень, особливо в зв’язку з використанням системного підходу, розвитком математичної картографії, обчислювальної техніки і комп’ютерних технологій.  Землевпорядкування нерозривно пов’язане з новою прогресивною сферою досліджень - геоінформатикою, яка виникла на стику картографії, інформатики, географії, математики та інших наук.

Основною формою інформатизації в землеустрої є автоматизовані системи, призначені для обробки даних земельно - кадастрових та інших зйомок, ведення земельної статистики, прогнозування, проектування, картографування, організаційного управління тощо.

Сучасною на даний час, є комп’ютерна програма “Digitals”, яка використовується для: складання кадастрових планів, розпаювання земельних ділянок, видачі документів та звітів.

Наявність великої кількості функцій, характерних для геоінформаційної системи дозволяє використовувати “Digitals” не тільки для топографії, але й для цілей землеустрою та ведення кадастрів.

Система звітів використовується для видачі структурованих текстових даних в інші системи, з метою подальшої обробки та форматування. Функція пошуку дозволяє робити вибірки об’єктів за різними категоріями та організувати їх в групи. Функція розпаювання дозволяє разділяти земельну ділянку (полігон) на частки (паї) заданої площі уздовж вказаної межі зі вставкою доріг та лісосмуг (рис.1). При наявності земельних зон (агрогруп), які мають різні коефіцієнти якості, поділ здійснюється з їх урахуванням.

В шаблонах документів є типові форми, такі як державний акт на земельну ділянку, кадастровий план (рис.2), реєстраційна картка та ін. Користувач може змінювати існуючі шаблони та створювати на їх основі будь-які інші.

Зокрема в кадастровому плані земельної ділянки, який є складовою частиною Поземельної книги, наводяться дані про землевласника або землекористувача, його адреса, кадастровий номер земельної ділянки, таблиця довжин ліній та кутів, список суміжників та експлікація земель. Всі ці дані використовуються в подальшому для реєстрації земельної ділянки.

Результати виконаних землевпорядних та кадастрових робіт, в електронному вигляді можна перевірити за допомогою обмінного файлу, який також знаходиться в програмі “Digitals”. Обінний файл IN-4 призначено для уніфікації земельно-кадастрових даних про земельну ділянку або їх сукупність в електронному вигляді. Він містить  метричну, семантичну та службову інформацію. Обмінний файл складається із структурних блоків земельно-кадастрових даних: “Кадастровий квартал”, “Земельна ділянка”, Угіддя земельної ділянки”, “Кадастрова зона”, “Суміжники кадастрової одиниці”. Вся інформація заноситься у файл українською мовою в строго визначеній послідовності із спеціальними роздільними знаками. Приклад заповнення фрагменту файлу наведено нижче.

До блоку "Земельна ділянка" уносяться рядки земельно-кадастрових даних таких дескрипторів:

Таким чином,  комп’ютерна програма “Digitals” слугує не тільки для  картографії та геоінформаційних систем, але і для створення та перевірки технічної документації з метою проходження реєстрації земельних ділянок  та видачі Державного акту на право власності на земельну ділянку, постійного користування чи договору оренди землі.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика