Наслідки нераціонального використання природних ресурсів в зоні рисосіяння Херсонської області

Л.М.ГРАНОВСЬКА - к. с.- г. н, доцент
Т.В.ДОРОШ- студентка 4 курсу БГМФ, Херсонський ДАУ

Аграрний сектор економіки Херсонської області як і України в цілому розвивається по екстенсивному типу,  для якого характерно нераціональне природокористування. Нераціональне природокористування досягло рівня, загрозливого для здоров’я людини та існування безпечного довкілля. Сучасний екологічний стан південного регіону України характеризується як напружений.

Основні природні ресурси, які використовуються в аграрному секторі економіки Херсонської області - це земельні і водні ресурси.

Нами, на основі наукової теорії Гірусова Е. В. розроблені природно антропогені вертикалі використання водних, земельних і рекреаційних ресурсів.

Завдяки природно - антропогенним вертикалям визначенні етапи, на яких відбувається нераціональне використання того чи іншого природного ресурсу та екологічні проблеми, до яких призводить нераціональне використання відповідного природного ресурсу.

Природно - антропогенна вертикаль використання земельних ресурсів в зоні рисосіяння Херсонської області включає слідуючи етапи:

 1. механічна обробка земельних ресурсів;
 2. підвищення економічної (природної та штучної) родючості;
 3. вирощування сільськогосподарських культур за технологіями, які на сьогодні не є ресурсозберігаючими, маловідходними та екологічно безпечними;
 4. застосування хімічних засобів захисту рослин (не завжди ці засоби є в “ Переліку пестицидів та агрохімікатів” , що дозволенні для використання в Україні );
 5. зрошення сільськогосподарських культур ( низька якість зрошувальної води , режим зрошення не є ресурсозберігаючим, а іноді зовсім відсутній , зрошувальні системи з низьким ККД призводять до інтенсивного живлення підгрунтових вод );
 6. отримання врожаю ( скиди дренажно - скидних вод, які містять гербіциди і пестициди, мінеральні добрива, поживні речовини та солі в поверхневі водні джерела і забруднення їх);
 7. втрати економічної родючості ґрунтів на вирощування врожаю ( зміни фізичного та хімічного складу грунтів ).

Після багаторічного використання земельних ресурсів для вирощування сільськогосподарської продукції при застосуванні гідротехнічних меліорацій  в зоні зрошення виникла значна низька екологічних проблем: деградація ґрунтів; забруднення ґрунтів хімічними речовинами, важкими металами, радіонуклідами; підйом рівня підгрунтових вод ,заболочення, підтоплення територій і населених пунктів; засолення і осолонцювання ґрунтів при застосуванні для зрошення високо мінералізованих вод, або припинення зрошення на раніше зрошувальних дільницях; забруднення ґрунтів на рекреаційних територіях.              
Природно - антропогенна вертикаль використання водних ресурсів в зоні рисосіяння Херсонської області включає слідуючи етапи:

 1. використання водних ресурсів з різних джерел зрошення передбачає їх різну якість;
 2. подача до зрошувальної мережі різного ККД від 0,58 -  Краснознам’янського зрошувального масиву до 0,86 - зрошувальних масивів Північно - Кримського каналу;
 3. зрошення сільськогосподарських культур ( не завжди ресурсозберігаючі режими зрошення, що призводить до значних витрат на інфільтраційне живлення підгрунтових вод);
 4. участь у вирощуванні сільськогосподарських культур;
 5. скиди  дренажно - скидних вод, що вміщують хімічні засоби захисту  (гербіциди , пестициди ) та мінеральні добрива;
 6. отримання, переробка, збереження та реалізація сільськогосподарської продукції.

Завдяки нераціональному використанню водних ресурсів в зоні рисосіяння Херсонської області виникли такі екологічні проблеми: забруднення водних ресурсів хімічними засобами захисту рослин та мінеральними добривами; опріснення морської води завдяки значним скидам дренажно - скидних вод  (особливо з рисових зрошувальних систем ); винос з ґрунтів зі скидними водами поживних речовин і гумусу; підйом рівня підгрунтових вод, забруднення поверхневих і підземних вод; забруднення водних ресурсів рекреаційної зони.

Екологічні проблеми призводять до виникнення економічних і соціальних проблем. В свою чергу соціальні проблеми поглиблюють економічні , а економічні ще більш погіршують екологічний стан навколишнього середовища.

Одним із радикальних напрямів вирішення екологічних проблем і зменшення негативного впливу сільськогосподарського виробництва на навколишнє середовище  в зоні рисосіяння Херсонської області є реконструкція існуючих  зрошувальних систем на закриті чекові зрошувальні системи з повторним циклом водовикористання.  Такі зрошувальні системи забезпечать економію водних і земельних ресурсів, покращення в цілому показників гідрогеолого-меліоративного стану зрошувальних  земель і прилеглої території.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.