Обгрунтування основних напрямів переходу до раціонального природокористування в аграрному секторі економіки Херсонської області

Л.М.ГРАНОВСЬКА - к. с.- г. н, доцент
С.Е.МАЛИГІНА - студентка 4 курсу БГМФ

Природокористування в аграрному секторі економіки України передбачає використання природних та кліматичних ресурсів для розвитку різних галузей сільського господарства.

Всезростаючі масштаби діяльності людини сприяють залученню в господарський оборот значних об’ємів природних ресурсів, що призводять до різкого збільшення антропогенно - техногенного навантаження на навколишнє середовище.

В Україні, в даний час, продовжує зберігатися екстенсивний тип розвитку економіки, що веде до нераціонального використання природних ресурсів і деградації середовища існування людей.

Нераціональне природокористування характеризується високою природоємністю технологій, низькою їх ресурсовіддачею, виснаженістю природних ресурсів та відсутністю їх реальної вартості.

З приводу цього в Херсонській області і в Україні в цілому виникла значна низька екологічних, економічних і соціальних проблем.

Міжнародна Конференція ООН з питань охорони навколишнього середовища і розвитку ( Ріо-де-Жанейро, 1992 р. ), проголосила перехід до сталого розвитку через посилення ролі державного регулювання розвитку економіки кожної країни світу. У 2002 році на ювілейній сесії Генеральної Асамблеї ООН в Йоганнесбурзі українська делегація на чолі з Президентом України підтвердила прагнення України до сталого розвитку.

Однак сьогодні, Україна одна з не багатьох держав світу, яка не має продекларованних основних принципів сталого розвитку.

Перехід України до сталого розвитку потребує координації дій у всіх сферах життя суспільства, реформування політичної системи, соціальних, економічних і екологічних інститутів держави та впровадження раціонального або еколого - економічного природокористування в усіх секторах економіки.
Раціональне природокористування, за визначенням М.Ф.Реймерса (1990 ), це система діяльності, яка повинна забезпечити економну експлуатацію природних ресурсів, ефективний режим їх відтворення з урахуванням перспективних інтересів господарювання і збереження здоров’я людей.

Основними етапами переходу від нераціонального природокористування до раціонального природокористування в Україні є:

  1. екологізація суспільства (розвиток екологічної освіти населення,   інформатизація суспільства і створення ноосферного мислення);
  2. екологізація економіки (структурна перебудова економіки, зміна експертної політики країни, прямі природоохоронні заходи );
  3. екологізація виробництва (розробка і впровадження ресурсозберігаючих, маловідходних і безвідходних технологій );
  4. еколого - економічний механізм державного управління природокористуванням ( удосконалення нормативно - законодавчої бази, суворі контролюючі дії за використанням і охороною природних ресурсів ).

Досягнення сталого розвитку України забезпечить економічне зростання держави за рахунок ефективного використання природно - ресурсного потенціалу, вирішення екологічних проблем та покращення стану навколишнього середовища. Природокористування зможе нейтралізуватися системою природоохоронних заходів до рівня здатності природи відроджуватися.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика