ГІС-технології у землевпорядкуванні та меліорації

Зражевська Л. А.- ст. викл., Мацко П. В. - доцент , Угріна Г.І. - ас.
Внукова К. В. -студентка 5 курсу БГМФ 2 групи

Будівництво і реконструкція меліоративних об’єктів та сучасне землевпорядне виробництво пов’язані з топографічними вишукуваннями і перенесенням запроектованих споруд на місцевість.

Для розробки меліоративних, землевпорядних та кадастрових проектів необхідні топографічні карти, плани, профілі складені на основі геодезичних вимірювань.

При розробці господарських і наукових питань, пов’язаних з поверхнею Землі, виникають різноманітні задачі по її вивченню в геометричному відношенні, рішення яких зводиться до вивчення взаємного положення пунктів. При цьому потрібно визначати відстані між пунктами, орієнтування ліній, що їх з’єднають або перевищення між ними, площі ділянок на місцевості та інше.

При організації території та здійсненні різного роду будівельних робіт необхідно вирішувати задачі з побудови на місцевості ліній заданої довжини або кривих заданого радіусу; виділенні на місцевості ділянок із заданою площею і формою та інше. Результати геодезичних вимірів або величини, що одержані за їх допомогою, можуть бути представлені аналітично у цифровій або у графічній формі у вигляді різних креслень – планів, карт, профілів, що відображають місцевість на площині за визначеним законом.

Сучасне виробництво графічних креслень характеризується не тільки розширенням видів зйомочних і землевпорядних робіт, але і технічним та технологічним забезпеченням.

Технічне забезпечення базується на використанні засобів обчислювальної та інформаційної техніки, технічних  засобів для виконання геодезичних робіт, фотограмметричних та інших робіт.

Основною формою інформатизації  в землеустрої є автоматизовані системи, призначені для обробки даних земельно-кадастрових та інших зйомок і дистанційного зондування, ведення земельної статистики, прогнозування, проектування, картографування, організаційного управління тощо.

Для обробки результатів геодезичних вимірювань та побудови графічних матеріалів (карт, планів, профілів), а також складення проектів внутрішньогосподарського землевпорядкування, розрахунок та розподіл площ з використанням персональних комп’ютерів  вимагає освоєння нових комп’ютерних програм та впровадження їх в навчальний процес.

Сучасною, на даний час, є комп’ютерна програма «Digitals», яка використовується студентами різних курсів нашого університету.

Наявність безлічі функцій, характерних для ГІС дозволяє використовувати «Digitals» не тільки для топографії, але і для цілей меліорації, землевпорядкування і ведення кадастрів.

Функцій пошуку дозволяє робити вибірки об’єктів за різними критеріями й організовувати їх у групи.

Система відліків використовується для видачі структурованих текстових даних в інші системи, з метою наступної обробки і форматуванням.

Функція створення графічних документів дозволяє опрацьовувати плани земельних ділянок, державні акти, експлікації, і інші документи з необхідним оформленням.

Окрема група функцій призначена для розпаювання земельних ділянок по заданій площі, проектування кадастрових кварталів із вставкою доріг, створення кадастрових обмінних файлів.

За допомогою «Digitals» можна створювати поздовжні та поперечні профілі для меліоративних об’єктів (зрошувальні та осушувальні канали, дороги, геологічні та ґрунтовні перерізи тощо). Побудова профілів проводиться за допомогою введення в базу даних (збір) полярних координат. Методика побудови вертикального розрізу поверхні по заданому напрямку аналогічна роботі на міліметровому папері.

Впровадження даного програмного продукту в навчальний курс дисциплін «Інженерна геодезія», «Меліорація», «Землевпорядкування», «Топографія з основами картографії», та інші забезпечать автоматизацію камеральної обробки польових вимірювань в інженерних вишукуваннях, землевпорядкуванні, а також інтегративне навчання в підготовці майбутніх спеціалістів в даній області.

Таким чином, комп’ютерна програма «Digitals» потребує подальшого вивчення та практичного застосування як в навчальному процесі студентів, так і в виробничій діяльності наших фахівців.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика