Обґрунтування основних напрямів екологізації водогосподарського комплексу Херсонської області

Л.М. Грановська - к.с.- г.н., доцент
Н.В. Дудяк - асистент

Серед природних ресурсів Херсонської області особливе місце у розвитку господарського - виробничого комплексу займають водні ресурси, які використовують в усіх сферах людської діяльності і відіграють важливу роль у розвитку галузей економіки країни.

Залучення значних, економічно не обґрунтованих, обсягів водних ресурсів протягом більше 40 років у господарський обіг, їх забруднення скидними та стічними водами, зміна гідрологічного режиму призвели до порушень природної рівноваги, різкого зниження якості водно - ресурсного потенціалу, перевага де градаційних процесів над самовідновною і самоочисною здатністю водних екосистем.

Протягом часу потреби економіки у водних ресурсах зростатимуть, більш складними будуть і проблеми забезпечення цих потреб. Їх вирішення потребує перш за все фінансової підтримки, інвестицій у розробку інноваційних водо - і ресурсозберігаючих технологій, у створення сучасних водогосподарських і водоохоронних об’єктів для раціонального використання водно - ресурсного потенціалу підприємствами промисловості, сільського та комунального господарства.

Підвищення еколого - економічної ефективності використання водних ресурсів можливе тільки за рахунок впровадження інвестиційного - інноваційного механізму в управлінні водогосподарським комплексом. Цей механізм повинен охопити найбільш низького рівня водокористувача. А також усі види водопостачання, водоспоживання і водовідведення. Впровадження інноваційних науково ємкісних технологій повинно бути результативним як в економічному, так і соціально - екологічному відношенні.

Отже для досягнення оптимального функціонування водогосподарського комплексу та водних екосистем регіону в цілому необхідно.

  • забезпечити цілісність функціонування водних екосистем як біологічну, так і фізичну і хімічну;
  • регламентувати антропогенне навантаження на водні екосистем шляхом впровадження ресурсозберігаючих науково ємкісних технологій;
  • враховувати пріоритетність екологічних вимог над економічними при управління водогосподарським комплексом;
  • забезпечити впровадження інвестиційно - інноваційного механізму в управління та розвиток об’єктів водогосподарського комплексу;
  • розробити та впровадити постійно діючу систему моніторингу за станом водних екосистем;
  • забезпечити усвідомлення громадськістю та владними структурами існуючої складної екологічної ситуації в регіоні.

Розв’язання існуючих екологічних проблем водних екосистем регіону можна забезпечити завдяки удосконаленню управління водогосподарським комплексом, екологічному оздоровленню водних об’єктів та впровадженню інвестеційно - інноваційної у функціонування водогосподарського комплексу, що передбачено стратегією економічного розвитку Херсонської області до 2011 року.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика