Шляхи зниження екологічних та соціально-економічних загроз підтоплення територій Херсонської області

Л.М. Грановська - к. с.-г. н., доцент
С.Е. Малигіна - студентка 5 курсу

В останні десятиріччя значна частина населених пунктів та земель Херсонської області потерпає від прояву процесів підтоплення та погіршення екологічних та соціально – економічних умов життєдіяльності.  Підтоплення - це комплексний, переважно техногенний, процес стійкого підвищення до екологічно небезпечних значень рівнів ґрунтових вод та зволоженості порід зони ненасиченої фільтрації. В Херсонській області цей процес пов’язаний з будівництвом Каховського водосховища, розвитком зрошення, низькою ефективністю наявної системи захисту від шкідливої дії вод, а також  -природно-кліматичними чинниками.

Багаторічні спостереження, що проводяться Каховською гідрогеолого - меліоративною експедицією Держводгоспу України, спеціалізованими підрозділами Мінприроди  та Міністерства з надзвичайних ситуацій засвідчують, що в Херсонській області залежно від поточних гідрометеорологічної ситуації та господарської діяльності за період 1982 - 2004 рр. підтоплена кількість сільських населених пунктів збільшилась вдвічі, а відношення показників відносно підтоплених площ - у 17 разів.

Регіональний розвиток підтоплення в межах міст, селищ, сільських населених пунктів та прилеглих територій призвів до прийняття на протязі 2000 - 2004 років п’яти постанов Кабінету Міністрів та Верховної Ради. Але рівень реального фінансування цих програм сягав 5-8 % від запланованих коштів, внаслідок чого їх соціально - економічна та екологічна ефективність залишається дуже низькою.

Зона стійкого підтоплення в межах Херсонської області має тенденцію до розширення, перш за все за рахунок тих земель (Голопристанського, Каланчацького, Скадовського, Новотроїцького та Генічеського районів), що з півночі прилягають до зони стійкого підтоплення і в межах яких глибина залягання п’єзометричного рівня підземних вод становить 3-5 м. На цій території, яка класифікується як зона потенційного стійкого підтоплення розміщені 22 населених пункти.

Крім того, за попередніми оцінками, регіональний техногенний підйом рівнів ґрунтових вод призвів до водно - екологічних наслідків, а саме до зменшення здатності водозбірних ландшафтів до поглинання підвищених опадів або талих вод і збільшення числа випадків підтоплення земель.

Херсонська область повністю втратила регіональне дренування власної території, а саме:

  • відбувається скорочення зони аерації;
  • прискорення процесів засолення земель та погіршення їх агроекологічних параметрів;
  • зниження ефективності роботи систем вертикального і горизонтального дренажу внаслідок формування техногенного ґрунтового водоносного горизонту

За різними проектними розрахунками з метою часткового зниження наслідків підтоплення необхідно щорічно відкачувати до 700 млн.м3 води, але для цього потрібні значні енергетичні та економічні втрати, при яких не ліквідується негативний вплив регіональних та локальних чинників водно - екологічних навантажень.

В цілому виконаний Інститутом проблем національної безпеки (ІПНБ) аналіз засвідчує, що усунення наслідків прогресуючого підтоплення земель в Херсонській області вимагає розробки і впровадження Мінприроди у складі “Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель” окремої підпрограми, враховуючи критичність екологічних умов регіону.

Відомо, що дренажний захист 1 га сільськогосподарських угідь, за мінімальними оцінками складає 500 грн./га рік і більше, тому тільки в межах Херсонської області впровадження захисного дренажу може коштувати сотень млн.грн./рік, що свідчить про неефективність цього заходу без попереднього усунення причин зростаючого регіонального підтоплення земель.

Підтоплена площа Херсонської області на 1982 р. складала 610 км2, а на 2004 р. - 10450 км2, прогнозна площа підтоплення станом на 2010 р. буде складати 13150 км2. Тобто, за кожен рік середній приріст підтоплених площ складає близько 450 км2. Таким чином, можна стверджувати, що Херсонська область належить до числа регіонів України, що найчастіше та найбільше потерпають від прояву процесу підтоплення ґрунтовими водами.

Аналіз обсягів водоподачі на зрошення та кількості опадів останні роки, свідчить що саме опади, а не зрошення є тією основною причиною, що викликає надзвичайні загострення  екологічної ситуації на Херсонщині. Її можна вирішити лише завдяки розробці та впровадженню на основі реконструкції існуючої колекторно - дренажної мережі цілісного багатофункціонального комплексу, який повинен включати будівництво самопливних дренажних колекторів, зливової каналізації, протифільтраційних облицювань, здійснення вертикального планування територій, удосконалення технологій та технічних засобів зрошення і водопостачання, стимулювання економного водокористування, регулювання забудови та ряд інших технічних і структурних заходів.

Швидке та послідовне здійснення цих заходів дозволить створити сприятливі умови для життєдіяльності населення та ефективного використання природно - ресурсного потенціалу Херсонщини в цілому, а особливо в частині гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика