Аналіз меліоративного стану зрошуваних земель на території Великоолександрівського району

МАЛЄЄВ В.О. - к.с.г.н., доцент
ЗАДНІПРЯНИЙ К.О. - магістрант

Територія Великоолександрівського району  знаходиться у північному агропромисловому районі Херсонської області. З 1999 року територія району підтоплена. Велика кількість опадів та неефективна робота дренажних насосних станцій сприяло підйому рівня підґрунтових вод (РПВ).

В районі з метою підтримання задовільного меліоративного стану земель та захисту від підтоплення населених пунктів експлуатуються системи горизонтального дренажу. Горизонтальний дренаж на зрошуваних землях - це лише один з елементів інженерно-меліоративного та агротехнічного комплексу, який створює на даній території оптимальний меліоративний режим.

На 2001 рік площа земель у Великоолександрівського районі складає 85630га, з яких 980 га приходиться на зрошувані землі [І]. На площі 600 га розташовано горизонтальний дренаж, основне завдання яких забезпечить оптимальний водно-сольовий режим фунтів та захистити від підтоплення сільськогосподарські угіддя і населені пункти. Внаслідок різних причин частина дренажів знизила свій дебіт на 1...70%, багато вийшло з ладу і потребують переобладнання. В даний момент працює біля 24% від їх загальної кількості, тобто ефективність дренажних систем знижується. У цьому зв’язку міністерством з надзвичайних ситуацій зареєстровано на території району 1099Га земель не придатних для проживання та ведення господарства.

Останнім часом відбувається зміна рівневого режиму підземних вод,  що залягають нижче пліоценового водоносного горизонту на величину 0,1-0,3 м/рік. Данні процеси безпосередньо впливають на рівневий режим водоносного горизонту, що знаходиться у четвертинних відкладеннях на глибині 0,1-7,5 м.

Відбувалась зміна РПВ на зрошуваних землях. У порівнянні з 1998 р., коли РПВ піднялись на 0,1-1,0 м, у 2001 р. вони знизились на 0,2...0,7 м. Цьомусприяли кліматичні умови та зменшена величини водоподачі на зрошувані землі. Найбільші площі з близьким заляганням РПВ (1,0-1,5м) наявні в господарствах - "ім.Іліча" (38 га), "Нова Кубань" (220га), "Борозенське” (200га), "Молода гвардія" (165 га), ім. Горького (27га), "Родіна" (40га).

На ділянках горизонтального дренажу підгрунтові води (ПВ) залягали на глині 0,9-2,3 м. В 2000 році РПВ знизились на 0,4...0,9 м. за винятком АО "Борозенське" де відбувся їх підйом на величину 0,1...0,4м. Загалом по району нараховується 70% площ з глибоким заляганням РПВ (більше 3м ), на яких можуть застосовуватися звичайні режими зрошення. У Великоолександрівському районі на глибинах менше 5м, розповсюджені сильнозасолені підгрунтові води з величиною мінералізації більше 15 г/л. За хімічним складом підгрунтові води гідрокарбонатно-натрійові, обумовлюють прояви содового засолення ґрунтів.

Широке розповсюдження мають підґрунтові води хлоридного складу з мінералізацією 3...5 г/л, які сприяють розвитку процесів засолення та осолонцювання ґрунтів. Приурочені вони до суглинистих відкладень та приморської   зони. Підгрунтові   води   сульфатно-натрійового   та гідрокарбонатно-натрійового складу з величиною мінералізації 1...5 г/л розповсюджені на площі  га.

За даними останньої сольової зйомки 1999р. у Великоолександрівському районі засолені землі розповсюджені в межах лимано-морської тераси та в подових пониженнях. Найбільші площі слабо засолених земель є в господарствах ім. Іліча (120га), "Молода Гвардія" (200га), "Борозенське" (350 га). Сильно та дуже сильнозасолених земель у районах не має.

Для підвищення урожайності на цих землях необхідно провести заходи  по агрохіммеліорації ґрунтів. Так як процес осолонцювання має тенденцію до прогресування. А хімічні аналізи свідчать, що відбувається зниження вмісту кальцію та підвищення кількості натрію і магнію у ґрунті.

Меліоративний стан зрошуваних земель в 2001 році погіршився у порівнянні з 1999р. Відбулося збільшення площ з незадовільним РПВ. На період січня 2002 р. у районі досліджень склалася така обстановка:

- площі з РПВ менше 1м складають 200га;

- площі з РПВ 1,0.„ 1,5 м збільшилось на 60га;

- площ з РПВ 1,5...2,0 м збільшилось на 180га;

- площ з РПВ більш 3м зменшилось на 300га.

Аналізуючи даний стан зрошуваних земель, необхідно провести такі заходи:

- зменшити подачу   поливної води на зрошувані землі з високим інфільтраційним живленням підґрунтових вод;

- в господарствах, які застосовують поверхневі способи зрошення, суворо підтримуватися поливних режимів.

- систематично виконувати роботи щодо підвищення родючості ґрунтів шляхом хімічної меліорації (в першу чергу - гіпсування солонцюватих ґрунтів);

- включати в сівозміни посіви люцерни або Її суміш зі злаковими травами;

- відновити роботи по моніторингу ґрунтів.

Таким чином, гідрогеолого-меліоративна обстановка на зрошуваних землях Великоолександрівському району на протязі 1998-2001 років погіршилась внаслідок дії комплексу факторів (як кліматичних так і організаційно-господарських).

Бібліографічний список

1. Информация о мелиоративном состоянии орошаемых земель на начало вегетационного периода 2001г. Великоалександровский район, Херсонская область. Таврийск. // Даные Каховской ГГМР, 2001 - 25с

2. Решеткина Н,М,, Барон В.А., Х.И-Якубов, Вертикальний дренаж орошаемых земель. М: Колос, 1966 . 231с.

3. Решеткина И.М., Якубов Х.И. Вертикальний дренаж М: "Колос", 1978 -319с.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика