Напірний трубопровід дощувальних машин

Клименко Л.І.-к.т.н.,доцент, Мілінський Ю.М. ст. викл.
Гончарова К.В., Пакула О.А., Полухіна К.О., Степанова О.О. - 3к. ГМФ

Про зниження енерговитрат при зрошенні дощуванням.

Відомо, що при поливі сільськогосподарських культур короткоструменеве дощування найбільш повно відповідає вимогам агротехніки. Однак, суттєвим недоліком короткоструменевої дощувальної техніки являється значна енергоємність.

Типовою короткоструменевою машиною в країнах СНД є дощувальний агрегат ДДА-100МА.Для дощувальних машин такого типу характерним є те,що напірний трубопровід оснащений дефлекторними або центр обіжними розбризкуючи ми насадками[1]

Недоліком такого напірного трубопроводу і машини в цілому є велика енергоємність і матеріалоємність розбризкування,неможливість зміни характеристик штучного дощу в залежності від природо- кліматичних і інших умов експлуатації,а також значний шкідливий вплив на природне середовище.

Ми вважаємо можливим усунути ці недоліки.

Знизити енергоємність розбризкування можливо шляхом оснащення напірного трубопроводу енергозберігаючими дефлекторними насадками,у яких, на відміну від відомих дефлекторних насадок, випускний канал і дефлектор мають кільцеву форму [2,3].Однак енергозберігаючі кільцеві дефлекторні насадки мають відносно складну конструкцію.Окрім того,наявність на напірному трубопроводі розбризкуючих насадок будь-якого типу збільшує матеріалоємність і масу дощувальної машини в цілому.

З нашої точки зору усунути вказані вище недоліки дозволяє використання напірного трубопроводу нової конструкції.

З цією метою напірний трубопровід виконується без розбризкуючих насадок,а замість них,аналогічно конструкції енергозберігаючої насадки [2],в напірному трубопроводі по всій його довжині виконується випускний канал,ширина якого збільшується в напрямку руху рідини.Вісь цього каналу розташована у вертикальній площині,що проходить через вісь трубопроводу.Уздовж осі випускного каналу з зазором установлений клинчастий дефлектор, який установлений з можливістю знімання і заміни на дефлектори з різними значеннями кутів при вершині.Дефлектор установлений з можливістю зміни зазору між дефлектором і випускним каналом.

Устрій напірного трубопроводу представлено на рисунку 1.

 Напірний трубопровід дощувальних машин складається безпосередньо із трубопроводу 1,переривчатого чи безперервного випускного каналу А із шириною,плавно або ступінчато зростаючої в напрямку руху рідини по трубопроводу 1,дефлектора 2 клинчатої форми, прикріпленого до утримувачів 3,утримувачів 3 установлених на стрижні 4 з різьбленнями,на яких утримувачі 3 разом з дефлектором 2 фіксуються між гайками 5 та верхніми гайками 6,стрижнів 4, прикріплених до ділянки трубопроводу 1,на якому відсутній випускний канал А.

Виконання випускного каналу А із шириною,що збільшується в напрямку руху рідини по трубопроводу 1, зумовлено наявністю втрат напору в трубопроводі 1,а також необхідністю рівномірного розподілу штучного дощу по всій довжині трубопроводу 1.

У залежності від природо кліматичних та інших умов експлуатації дощувальної машини,дефлектор 2 з утримувачами3 може бути знятий зі стрижнів 4 за допомогою викручування гайок 6 та замінений на дефлектор з іншими значеннями кута при його вершині,а регулювання,тобто ,зміна величини зазору між вершиною дефлектора 2 і випускним каналом А,а також фіксація дефлектора 2 разом з утримувачами 3 у новому положенні виконується за допомогою гайок 5 та 6.

Напірний трубопровід дощувальної машини працює таким чином.

Рідина подається насосом дощувальної машини в напірний трубопровід 1,заповнює його і під тиском через випускний канал А  надходить на дефлектор 2 ,а потім сходить з нього у вигляді розпиленого струменя.

Використання пристрою дозволяє знизити енергоємність і матеріалоємність розбризкування рідини при дощуванні,зменшити потужність насоса і двигуна дощувальної машини,забезпечити економію пального,змінювати характеристики штучного дощу в залежності від природо-кліматичних та інших умов експлуатації дощувальної машини при одночасному зниженні шкідливого впливу на природне середовище,що економічно й екологічно обґрунтовано і раціонально.

Список використаної літератури:

  • Л.І.Клименко.  Дощувальні машини,обладнані центробіжними насадками.-В кн.:Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво:Республіканський міжвідомчий науково-технічний збірник,вид.14.-Львів,1986,с.83-86. А.С.1398920(СССР).Розпилювач /Клименко Л.І.-Опубл.30.05.88.Бюл.№20
  •  Клименко Л.І.,Мілінський Ю.М. Кільцева дефлекторна насадка-засіб енергозбереження в дощуванні //Меліорація та водне господарство.-1991.-Вид.74.-с.58-62.
  •  Напірний трубопровід дощувальних машин.Деклараційний патент на корисну модель.8095 U. Бюл.№7,2005.Авт.:Клименко Л.І.,Мілінський Ю.М.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика