Системна оцінка додаткового чистого прибутку від зрошення

Волошин М.М. к.т.н., доцент
Крушельницька С.В., Купедінова Р.А., ст. БГФ - 3к. 3гр.

Для визначення додаткового чистого прибутку від зрошення запропоновано графічний метод. Графічний метод дозволяє визначити оптимальні значення зрошувальних норм, що відповідають максимальному значенню додаткового чистого прибутку від зрошення (рис.). В діалоговому режимі водокористувач може вибрати на основі графічного аналізу не тільки оптимальні, але й близькі до них (субоптимальні) рішення. Критерієм прийняття рішень при цьому являється незначне зниження ДЧП при суттєвому зменшенні величини поливної норми. При цьому водокористувач може враховувати також наявні фінансові ресурси, які витрачаються на попередню оплату послуг з подачі води на зрошення. Дефіцит фінансових ресурсів, можливе врахування інших факторів (технічні характеристики насосних станцій, насосних агрегатів, дощувальної техніки, та інші фактори, які наводить водоспоживач) дозволяє графічно визначити найбільш доцільні для водокористувача зрошувальні норми, які на рівні річного планування вносяться в договір на платне водокористування.

Графічно визначаються також економічно оптимальні режими зрошення, та на їх основі здійснюється прийняття рішень про відповідні технології, що характеризуються застосуванням певної техніки поливу, методів і моделей оперативного планування поливів. Дійсно, аналіз критерію додаткового чистого прибутку від величини зрошувальної норми показує, що при низьких тарифах на воду економічно вигідним є біологічно оптимальне зрошення, при збільшенні тарифу на воду оптимальне значення зрошувальної норми зменшується, оптимальними стають водозберігаючі режими зрошення.

При застосуванні графічного методу фактично (рис.) здійснюється поєднання знаходження економічно оптимальної зрошувальної норми (на рівні річного планування) і відповідного їй економічно оптимального режиму зрошення, що реалізується при оперативному плануванні поливів.

Таким чином, в порівнянні з аналітичним методом визначення зрошувальних норм, який в нашому випадку важко реалізувати, запропонований імітаційно - оптимізаційний метод прийняття рішень має такі переваги:

- дозволяє графічно знаходити оптимальні та субоптимальні значення зрошувальної норми, що значно простіше і наглядніше, ніж аналітично;

- системно відслідковувати поведінку функції додаткового чистого прибутку від зрошення в залежності від різних тарифів на воду, встановлювати граничні значення тарифів при визначені економічної доцільності зрошення;

- оцінювати, виходячи з серії графіків в роки різної водозабезпеченості (при фіксованих значеннях тарифу на воду), тенденції зміни оптимального значення та відслідковувати при цьому закономірності поведінки додаткового чистого прибутку від зрошення для кожної з досліджуваних сільськогосподарських культур.

Розрахунок додаткового чистого прибутку
від зрошення для кукурудзи на силос


а


б


в


г

Системні оцінки додаткового чистого прибутку від зрошення залежно від зрошувальної норми, величини плати за воду, в роки різної забезпеченості (а - 5%; б - 25%; в - 50%; г - 75%) та відповідні їм режими зрошення (В - водозберігаючий; Б О - біологічно оптимальний)

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.