Вплив зрошення і хімічної меліорації на показники родючості іригаційно деградованих грунтів степу

Бабушкіна Р.О. к. с.-г. н.
Гончарова К., Герус Ю., Жужа П., Лавренова Л., Полухіна К., Верещак Н. - ст.4 к. ГМФ

Одним із головних показників оцінки стану зрошуваних земель є вміст комплексу специфічних органічних речовин - гумусу.

Гумус - інтегральний показник ґрунтової родючості. Він найповніше характеризує потенційні можливості грунту. У зв'язку з цим, коли ставиться завдання розширеного відтворення родючості грунту, мається на увазі, насамперед, утворення сприятливих умов ґрунтотворного процесу і на цьому фоні досягнення позитивного балансу гумусу. Це є одним із головних завдань системи землеробства.

Думки різних вчених щодо питання впливу зрошення на гумусний стан грунтів і особливо про зміни при цьому кількості гумусу мають найбільші протиріччя. У наявності весь спектр варіантів: про підвищення, про зменшення, а також про незмінність складу гумусу у зрошуваних грунтах. Отримані результати звичайно залежать від вмісту гумусу і динаміки його зміни залежно від зрошення і від характеру попередніх культур, кількості і строків внесених органічних добрив, характеру водного режиму і навіть від того, як здійснюється розрахунок кількості гумусу. Ускладнюючими обставинами є те, що на незрошуваних чорноземах в довгостроковому плані спостерігається зменшення вмісту гумусу як на території України, так і в більшості закордонних держав. Це дозволяє ряду авторів вважати зменшення гумусу в землеробстві загальною тенденцією, яка не залежить від зрошення.

За переважною кількістю робіт і при ретельному аналізі висновків випливає загальний висновок про несприятливий вплив сучасного зрошення на гумусний стан чорноземних і каштанових грунтів.

Аналіз отриманих даних свідчить про тенденцію до збільшення вмісту  гумусу залежно від хімічної меліорації. Прояв такої тенденції дозволяє припустити, що покращення властивостей іригаційно деградованих грунтів Степу під впливом кальцієвмісних меліорантів оптимізує умови для протікання процесів гуміфікації, внаслідок цього складаються передумови для створення бездефіцитного балансу гумусу в зрошуваних  грунтах.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.