Еколого-економічні особливості крапельного зрошення

Грановська Л.М. - к. с.-г. н, доцент
Романчук Т. - студентка 4 курсу БГМФ, Херсонський ДАУ

Світова соціально-економічна криза, яка розпочалася у 70-х роках минулого століття, призвела до необхідності розробки і впровадження ресурсозберігаючих, маловідходних і безвідходних технологій в усіх галузях економіки, в тому числі і в аграрній. Особливо гостро постали питання ресурсо- та енергозбереження в умовах зрошуваного землеробства. Існуючі способи зрошення вже не відповідали вимогам часу, необхідні були інтенсивні ресурсозберігаючі технології та способи поливу, які б забезпечували економію водних та енергетичних ресурсів, зменшували обсяги скидів дренажно-скидних вод у поверхневі джерела, забезпечували повне використання поливної води сільськогосподарськими рослинами та виключали непродуктивні її втрати на інфільтрацію. Таким вимогам відповідають різні способи мікрозрошення (крапельне, підкронове, надкронове та внутрішньогрунтове). [1]

Крапельне зрошення - економічно обґрунтований і екологічно безпечний спосіб зрошення садів, виноградників, овочевих та баштанних культур в умовах відкритого ґрунту, а інших сільськогосподарських культур в теплицях і на дачних ділянках. Це порівняно новий метод зрошення рослин. Він характеризується наявністю постійної розподільчої мережі під тиском, яка дозволяє здійснювати безперервні часті поливи. [2]
Перші системи поверхневого краплинного зрошення були створені на початку 70-х років минулого століття в Ізраїлі (1963) і США (1964), а пізніше вони отримали широке розповсюдження в багатьох країнах світу (Австралії, Німеччині, Австрії, Італії, Франції і СРСР та ін.). [3-4]

Важливим фактором у використанні систем крапельного зрошення являються вимоги до якості води. Вона не повинна містити природних органічних кислот, пестицидів тощо. Її необхідно перевіряти також на вміст кальцію, магнію, натрію, хлору, бору і важких металів, а також -  сульфатів.

Вченими УкрНДІГіМ під керівництвом кандидата технічних наук В.В. Ізюмова, були створені перші дослідні системи крапельного зрошення. Вчені О.Д. Сьомаш, М.І. Ромащенко, І.М. Панасенко, В.М. Старчоус та ін. виконали комплекс досліджень з питань ефективності мікрозрошення усіх видів сільськогосподарських культур. [3-4]

Питання аналізу процесів засолення та осолонцювання ґрунту за краплинного  зрошення   мінералізованими   водами   вивчав  кандидат сільськогосподарських  наук С.В. Рябков. Дослідження проводилися в Одеській області в 2000-2002 рр. на важкосуглинистих ґрунтах із використанням для зрошення мінералізованих підземних вод. С.В. Рябков вважає, що ці питання є дуже важливими і, на сьогоднішній день,  недостатньо дослідженими.

Однією з головних переваг крапельного зрошення над іншими способами поливу є можливість більш ефективно використовувати зрошувальну воду. Зниження витрат води при використанні систем крапельного зрошення складає від 20% до 80% в порівнянні з іншими способами зрошення і залежить від кліматичних умов, виду насаджень, типу ґрунтів, технічних характеристик самої системи поливу.

Крапельне зрошення має і ряд інших переваг:

  1. дозволяє  забезпечувати подачу добрив з поливною водою, що дає можливість оптимізувати корисний режим зрошення сільськогосподарських культур у різні їх фази розвитку;
  2. дає можливість використовувати джерело зрошення з обмеженим дебітом;
  3.  не потребує підвищення робочого тиску в трубопроводах, що значно зменшує капітальні витрати на впровадження насосних агрегатів і експлуатаційні витрати при експлуатації зрошувальної мережі. [6]

Крапельне зрошення досить новий спосіб зрошення, але він швидко розвивається. На системи крапельного зрошення є попит, вони стають більш ефективним і ресурсозберігаючим способом поливу. Однак при крапельному осолонцювання кореневмісного шару ґрунту. Це потребує профілактичних та радикальних заходів щодо накопичення водорозчинних і токсичних солей і поглинутого натрію у складі грунтопоглинального комплексу зрошувальних земель.

Література:

  1. Грановська Л.М., Тетьоркіна О.Є. Обґрунтування досліджень з питань засолення та осолонцювання ґрунтів при застосуванні краплинного зрошення мінералізованими водами. Стаття / Таврійський науковий вісник. Збірник наукових праць ХДАУ. Вип. 44. - Херсон: Айлант, 2006. - С.188 - 190.
  2. Ю. Сологубов "Маленькие капли – большая прибыль/Журнал "Агроогляд", 09.12.2003 г.
    Келлер Д., Кармели Д. Проектирование систем капельного орошения (1-е изд.). - Київ: Укргипроводхоз, перевод № 76 / 578, 1976. - 166 с. Панасенко И.Н., Петров В.Б., Гагарина Э.И. Изменение южного чернозема при капельном орошении // Почвоведение. - 1984. - № 4. -  С. 62-70.
  3. Рябков С.В., Усатий С.В. Дослідження контурів зволоження ґрунту при крапельному зрошенні садів та розсаднику мінералізованими водами // Матеріали міжнар. наук. конф. молодих  вчених. - Херсон, 2002. - С. 90-92.

Так же рекомендуем посмотреть:

© 2007 Hydrotechnics.ru.
Использование материалов разрешается при обязательной установке
активной гиперссылки на сайт Hydrotechnics.ru рядом с опубликованным материалом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика